Produkty

Tetra Test NO3-
Zestaw do pomiaru zawartości azotanów (NO3) w wodzie słodkiej i morskiej.
Tetra Comfort-Hydrometer

Urządzenie do mierzenia zasolenia i ciężaru właściwego wody.

Tetra Test PO4
Test do pomiaru zawartości fosforanów w wodzie akwariowej.