Tetra PlantaStart

Tetra PlantaStart sprzyja szybkiemu i bezpiecznemu wzrostowi roślin po pierwszym i ponownym nasadzeniu poprzez aktywację ukorzeniania.

  • Nawożenie roślin
  • Stymulacja rozwoju korzeni
  • Dodawanie roślin

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

12 Tbl.

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Aktywuje zawiązywanie się korzeni i wspiera szybkie ukorzenianie się w podłożu


Zapewnia skuteczne nawożenie przez korzenie


Szybko i niezawodnie sprzyja szybkiemu i zdrowego rozwojowi roślin


Zawiera niezbędne pierwiastki śladowe, jak żelazo i mangan


Zwiększa odporność dzięki makroskładnikom odżywczym


Zdrowy rozwój roślin to najlepszy sposób na zapobieganie rozrostowi glonów


Dodatkowe informacje

Rośliny akwariowe pełnią rolę zielonych „elektrowni” w akwarium. Odgrywają równocześnie kilka kluczowych ról: wytwarzają tlen i poprawiają jakość wody. Dzięki temu rośliny wodne pomagają stworzyć odpowiednie środowisko dla ryb. Tetra PlantaStart wspomaga szybkie osadzenie nowo posadzonych lub przesadzonych roślin w podłożu poprzez efektywne nawożenie bezpośrednio przez korzenie. Niezbędne dla roślin pierwiastki śladowe, takie jak żelazo i mangan, aktywują tworzenie się korzeni, szybko i niezawodnie wspomagając wzrost roślin. Stwarza to idealne warunki dla fotosyntezy, w których rośliny przekształcają wodę, światło i CO2 w tlen i glukozę. Wystarczające zaopatrzenie w tlen w wodzie ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu wszystkich żyjących tam istot. W związku z tym ryby korzystają nie tylko z tlenu produkowanego przez rośliny akwariowe, ale także z niezbędnych bakterii filtrujących. Rośliny akwariowe są zatem niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Tetra PlantaStart zawiera również makroskładniki odżywcze, które zwiększają odporność i wspierają silny i zdrowy wzrost roślin. Jest to również najlepszy sposób na zapobieganie rozwojowi glonów.

Dodatkowe informacje

Tetra PlantaStart

Tetra PlantaStart sprzyja szybkiemu i bezpiecznemu wzrostowi roślin po pierwszym i ponownym nasadzeniu poprzez aktywację ukorzeniania.

Nawożenie roślin
Stymulacja rozwoju korzeni
Dodawanie roślin

Dostępne rozmiary

12 Tbl.

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Aktywuje zawiązywanie się korzeni i wspiera szybkie ukorzenianie się w podłożu


Zapewnia skuteczne nawożenie przez korzenie


Szybko i niezawodnie sprzyja szybkiemu i zdrowego rozwojowi roślin


Zawiera niezbędne pierwiastki śladowe, jak żelazo i mangan


Zwiększa odporność dzięki makroskładnikom odżywczym


Zdrowy rozwój roślin to najlepszy sposób na zapobieganie rozrostowi glonów


Dodatkowe informacje

Rośliny akwariowe pełnią rolę zielonych „elektrowni” w akwarium. Odgrywają równocześnie kilka kluczowych ról: wytwarzają tlen i poprawiają jakość wody. Dzięki temu rośliny wodne pomagają stworzyć odpowiednie środowisko dla ryb. Tetra PlantaStart wspomaga szybkie osadzenie nowo posadzonych lub przesadzonych roślin w podłożu poprzez efektywne nawożenie bezpośrednio przez korzenie. Niezbędne dla roślin pierwiastki śladowe, takie jak żelazo i mangan, aktywują tworzenie się korzeni, szybko i niezawodnie wspomagając wzrost roślin. Stwarza to idealne warunki dla fotosyntezy, w których rośliny przekształcają wodę, światło i CO2 w tlen i glukozę. Wystarczające zaopatrzenie w tlen w wodzie ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu wszystkich żyjących tam istot. W związku z tym ryby korzystają nie tylko z tlenu produkowanego przez rośliny akwariowe, ale także z niezbędnych bakterii filtrujących. Rośliny akwariowe są zatem niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Tetra PlantaStart zawiera również makroskładniki odżywcze, które zwiększają odporność i wspierają silny i zdrowy wzrost roślin. Jest to również najlepszy sposób na zapobieganie rozwojowi glonów.

Dodatkowe informacje

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...