Zasady stosowania plików cookie

Niniejsze „Zasady stosowania plików cookie” opisują sposób, w jaki firma Tetra GmbH używa plików cookie do zbierania informacji w witrynie https://www.tetra.net/pl-pl/. Dodatkowe informacje na temat stosowania, przechowywania i udostępniania przez firmę informacji o użytkownikach witryny internetowej można również znaleźć w „Zasadach ochrony prywatności” https://www.tetra.net/pl-pl/o-firmie/zasady-ochrony-prywatnosci

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryn internetowych lub aplikacji firmy i (w razie potrzeby) po wyrażeniu zgody. Przy każdej następnej wizycie przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome) odsyła te pliki cookie z powrotem do witryny internetowej lub aplikacji, aby rozpoznały one dane osobowe lub preferencje użytkownika.

Pliki cookie są bardzo użyteczne i spełniają szereg różnych zadań. Pomagają one poprawić wrażenia związane z korzystaniem z witryny internetowej firmy, dostosowując ją do potrzeb użytkownika. Rozpoznają one także preferencje i poprawiają ogólne wrażenia w czasie użytkowania.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie:

  1. Pliki cookie sesji. Są one utrzymywane tylko przez czas trwania sesji on–line, a następnie znikają z komputera lub urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej.
  2. Trwałe pliki cookie. Pozostają na komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki i są utrzymywane przez czas, który jest w nich określony. Te trwałe pliki cookie są aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, dla której pliki te zostały utworzone.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie?

Firma używa plików cookie w swojej witrynie internetowej, stronach mobilnych i aplikacjach mobilnych w celu poprawy ich przydatności oraz do gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych i związanych z optymalizacją. Pliki cookie to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny internetowej firmy, które są zapisywane na dysku twardym, a następnie rozpoznawane przez przeglądarki internetowe. Pliki cookie firmy nie zawierają żadnych danych dotyczących użytkownika. Zamiast tego, używają pseudonimu profilu użytkownika i nie mogą wyrządzić żadnych szkód w jego systemie.  

Firma nie sprzedaje danych zbieranych przez pliki cookie, ani nie przekazuje tych informacji osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo (np. władzom krajowym lub przedstawicielom prawnym).

Do zapewnienia użytkownikowi dostępu do witryny konieczne są ściśle niezbędne pliki cookie. Firma używa takich plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika. Wszystkie inne pliki cookie są przesyłane po wyrażeniu zgody przez użytkownika poprzez baner plików cookie w witrynie internetowej firmy.  Akceptując pliki cookie za pomocą baneru zgody, użytkownik zgadza się na ich użycie w sposób opisany w niniejszych zasadach.

Zgodę tę można w dowolnym momencie w przyszłości cofnąć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ustawienia w przeglądarce można tak skonfigurować, aby za każdym razem, gdy plik cookie próbuje uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, użytkownik był pytany o zgodę, albo aby korzystanie z plików cookie było wyłączone całkowicie lub w pewnych przypadkach. Może to jednak spowodować, że wiele funkcji witryny firmy nie będzie działać poprawnie.

Jakiego rodzaju pliki cookie mogą być stosowane?

Podczas korzystania z witryn internetowych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych firmy na urządzeniach użytkownika mogą być instalowane następujące kategorie plików cookie:

  • Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby pomóc użytkownikowi w przeglądaniu witryny internetowej firmy i korzystaniu z funkcji, takich jak strony służące do rejestracji. Bez tych plików cookie witryna nie działałaby poprawnie. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych o użytkowniku.

  • Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym i aplikacjom zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji (takich jak nazwa użytkownika lub ustawienia językowe). Pozwalają one firmie zapewnić użytkownikowi ulepszone i spersonalizowane funkcje. Firma nie jest w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie informacji zebranych przez te pliki cookie.

  • Pliki cookie wpływające na działanie

Te pliki cookie pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami firmy, dostarczając danych o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym w witrynie oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to firmie poprawić wydajność jej witryn.

  • Analityczne pliki cookie i pliki cookie do celów reklamowych

W celu zapewnienia łatwości użytkowania i aktualności witryn internetowych, stron mobilnych i aplikacji mobilnych firmy korzysta ona z usługi analizy witryn internetowych takich jak Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z jej witryn. Dzięki temu może ona na przykład zobaczyć, które treści w jej witrynie są najbardziej popularne, a także zapewnić stałą aktualizację i doskonalenie swoich treści. Gromadzone przez firmę informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Te pliki cookie służą również do tworzenia profili lub personalizacji treści, np. reklamy na podstawie zainteresowań użytkownika.

Obecnie w witrynie internetowej firma wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Termin wygaśnięcia

Opis

Kategoria

hjIncludedInSample

Przy zakończeniu sesji

Ten plik cookie jest powiązany z funkcjonalnością analizy witryn internetowych i usługami firmy Hot Jar z siedzibą na Malcie. Identyfikuje on odwiedzającego podczas jednej sesji przeglądarki i wskazuje, czy jest on w próbce grupy docelowej.

Wydajnościowy

sc_expview

Przy zakończeniu sesji

Ten analityczny plik cookie jest dostarczany przez firmę Sitecore. Przechowuje on informacje dotyczące włączenia trybu Sitecore Experience View. Nie jest on używany do identyfikacji osób korzystających z witryny.

Analityczny

ASP.NET_SessionId

Przy zakończeniu sesji

Ten plik cookie jest przesyłany przez technologię ASP.NET do przechowywania danych sesji. Zostanie on usunięty po zakończeniu sesji. Nie jest on używany do identyfikacji osób korzystających z witryny.

Ściśle niezbędny

__cfduid

Przy zakończeniu sesji

Cookie __cfduid służy do identyfikacji poszczególnych klientów korzystających ze wspólnego adresu IP oraz do stosowania ustawień bezpieczeństwa w zależności od klienta.

Funkcjonalny

nmstat

6 miesięcy

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z usługą analizy witryn internetowych świadczoną przez firmę SiteImprove. Dzięki niemu właściciele witryn internetowych mogą gromadzić statystyki dotyczące ich wykorzystania.

Wydajnościowy

_ga

2 lata

Służy do rozróżnienia użytkowników. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę z usług Google Analytics można znaleźć poniżej.

Wydajnościowy

_gid

24 godziny

Służy do rozróżnienia użytkowników. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę z usług Google Analytics można znaleźć poniżej.

Wydajnościowy

_gat

1 minuta

Używany do ograniczenia ilości żądań. Jeśli usługa Google Analytics jest dostępna za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager, plik ten będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę z usług Google Analytics można znaleźć poniżej.

Wydajnościowy

AMP_TOKEN

od 30 sekund do 1 roku

Zawiera token, który może posłużyć do odczytania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują rezygnację, żądania kierowane w trakcie przeglądania lub błąd w odczycie identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę z usług Google Analytics można znaleźć poniżej.

Wydajnościowy

_gac_<property-id>

90 dni

Zawiera informacje związane z kampanią przeznaczone dla użytkownika. Ponieważ witryna firmy jest połączona z jej kontami w usłudze Google Analytics i AdWords, ten plik cookie jest odczytywany przez znaczniki konwersji stron internetowych AdWords.

Analityczny / reklamowy

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Analytics używa plików cookie do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej firmy (włącznie z adresem IP) będą przekazywane przez Google na serwery znajdujące się w USA i na nich przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w tej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP zostanie zapisany na serwerze Google w USA i tam obcięty. Anonimizacja adresu IP jest włączona w tej witrynie internetowej. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu firmy w celu oceny wykorzystania przez użytkownika tej witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynie oraz świadczenia firmie innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych zebranych od niego przez Google, jak również na wspomnianą wyżej metodę przetwarzania danych i cel ich wykorzystania. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookie, dokonując stosownych ustawień w przeglądarce. Może to jednak spowodować, że wiele funkcji witryny firmy nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może również zablokować zbieranie przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej (w tym jego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki, który znajduje się pod następującym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie poza dodatkiem do przeglądarki można kliknąć to łącze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl, aby w przyszłości zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics w tej witrynie internetowej (rezygnacja dotyczy tylko przeglądarki, w której funkcja ta zostanie ustawiona i tylko tej domeny). Na urządzeniu użytkownika zostanie zapisany plik cookie rezygnacji, co oznacza, że będzie konieczne ponowne kliknięcie łącza, jeśli zostanie on usunięty.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google i ochrony danych można znaleźć pod następującymi adresami: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/

Jak można kontrolować lub usuwać pliki cookie?

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie od samego początku. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie lub informowała o tym, kiedy są one wysyłane do urządzenia użytkownika. Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat dostosowania i modyfikacji ustawień przeglądarki można znaleźć w jej ustawieniach lub w sekcji pomocy.

Wyłączenie plików cookie używanych przez firmę może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika podczas korzystania z jej witryny internetowej, na przykład użytkownik może nie być w stanie odwiedzić niektórych obszarów witryny lub może nie otrzymywać z witryny spersonalizowanych informacji.

Jeśli użytkownik korzysta z różnych urządzeń do przeglądania witryny firmy i uzyskiwania do niej dostępu (np. komputer, smartfon, tablet itp.), musi zadbać, aby ustawienia każdej przeglądarki w każdym urządzeniu były dostosowane do jego preferencji dotyczących plików cookie.

Zmień ustawienia plików cookie

© Tetra GmbH, maj 2018 r.