Kalendarz pielęgnacji oczka wodnego

Zaplanuj pielęgnację oczka wodnego z podziałem na pory roku

Przywróć dawny blask oczka na wiosnę

Optymalna pielęgnacja oczka latem

Przygotuj oczko wodne jesienią na zimę

Wskazówki dot. pielęgnacji zimowej

Przygotowanie ryb

Testowanie parametrów wody w oczku wodnym

Zmniejszenie poziomów fosforanów

Wymiana wody

Włączenie filtra

Eliminacja osadu

Testowanie parametrów wody w oczku wodnym

Stabilizacja parametrów wody

Zmniejszenie poziomów fosforanów

Zwalczanie glonów

Testowanie parametrów wody w oczku wodnym

Eliminacja osadu

Testowanie parametrów wody w oczku wodnym

Stabilizacja parametrów wody

Zmniejszenie poziomów fosforanów

Zapobieganie niedoborom tlenu