Zrównoważony rozwój w firmie Tetra

Zrównoważony rozwój w firmie Tetra

Działamy odpowiedzialnie i chcemy zapewnić zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach. Dla naszej firmy oznacza to dążenie do realizacji celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych – równocześnie i z jednakową energią. Naszym celem jest tworzenie najlepszych w swojej klasie produktów dla naszych konsumentów na całym świecie, przy jednoczesnej ochronie zasobów, aby wykonać znaczący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Umożliwiamy ludziom korzystanie z cudów akwarystyki w domu

Naszym celem jest wypełnienie tej misji przy jednoczesnym zachowaniu naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania. Firma Tetra powołała Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju, która zarządza, nadzoruje i kontroluje wszystkie działania związane z naszym podejściem dotyczącym zrównoważonej przyszłości. W pracach Rady biorą udział liderzy, którzy prowadzą i wdrażają inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej firmie.

Produkcja

Korzystamy w 100% z zielonej energii elektrycznej

Nasze potrzeby energetyczne mają bezpośredni wpływ na nasze emisje i przyrodę. Działalność produkcyjna odpowiada za znaczną część zapotrzebowania na energię w naszym niemieckim zakładzie w Melle. Od 2010 roku Tetra korzysta wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze zrównoważonych, odnawialnych źródeł energii. Pozwala to zaoszczędzić nawet 2500 t CO2 rocznie, co w przybliżeniu odpowiada rocznej emisji CO2 przez 315 osób.

Ponadto Tetra ma jasno określone cele dotyczące zmniejszania zużycia energii o znaczny procent rocznie, a tym samym obniżenia emisji w perspektywie długoterminowej. Od 2014 roku osiągamy to dzięki wykorzystaniu systemu zarządzania energią ISO 50001, który pokazuje potencjał oszczędności w odniesieniu do naszego zużycia. Wpływa to na nasze procesy organizacyjne i techniczne, aby systematycznie i stale poprawiać naszą efektywność energetyczną.

Company06. lipca 2022

10-06-2022

najwyższe standardy zapewniające najlepszą możliwą jakość

Spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy jakościowe

Jako wiodący światowy producent pokarmów dla ryb i produktów do pielęgnacji wody, Tetra posiada certyfikat IFS Food. Ta międzynarodowa norma ocenia jakość i bezpieczeństwo naszych produktów dzięki rygorystycznym testom i surowym wytycznym. Norma IFS Food ma również na celu zapewnienie poprawy w zakresie zrozumienia dobrych praktyk, norm i procedur między kierownictwem a pracownikami oraz zachęca nas do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów.

Co warto wiedzieć:

  • 100% zielonej energii elektrycznej od 2010 roku
  • Certyfikat ISO 50001 od 2014 r.
  • Certyfikat IFS Food od 2017 r.
Company06. lipca 2022

14-09-2021

równoważone gospodarowanie zasobami dzięki systemowi zarządzania energią ISO 50001

Produkty i opakowania

Oferujemy rozwiązania wygodne, trafne i łatwe do zrozumienia

Produkty Tetra pomagają wszystkim w utrzymaniu zdrowia tropikalnych ryb, karasi złocistych, żółwi i gadów w warunkach domowych. Wszystkie nasze produkty przechodzą wewnętrzną ocenę i testy przeprowadzane na szeroką skalę w naszych wewnętrznych działach chemicznej i biologicznej kontroli jakości, aby upewnić się, że są wydajne i bezpieczne, spełniają najwyższe standardy jakości oraz są zgodne z międzynarodowymi przepisami.

Składniki naszych produktów dla ryb są pozyskiwane regionalnie i w sposób odpowiedzialny. Nasze produkty do pielęgnacji wody są wytwarzane w sposób bezpieczny – dążymy do zwiększenia efektywności energetycznej naszych akwariów, a także urządzeń technicznych, takich jak filtry, oświetlenie LED, pompy i automatyczne podajniki pokarmu.

Company12. lutego 2021

Bezolejowe sprężone powietrze

bardziej zrównoważony rozwój w celu większej wydajności

Dążymy do przekształcenia naszych opakowań w opakowania nadające się do recyklingu

Nasze opakowania mają kluczowe znaczenie – chronią i przedłużają trwałość naszych produktów, zapewniając najwyższą jakość i ułatwiając ich obsługę. Jesteśmy zobowiązani do spełnienia wysokich wymagań normy IFS, co oznacza, że nasze opakowania są bezpieczne do stosowania z żywnością.Już teraz większość naszych opakowań nadaje się do recyklingu, a naszym celem jest, aby pozostałe również podlegały recyklingowi. Nieustannie poddajemy ocenie możliwość recyklingu naszych obecnych opakowań za pomocą „Kompasu Recyklingu”, czyli narzędzia oceny zdolności do recyklingu i wprowadzamy odpowiednie zmiany. Równocześnie oszczędzamy również jak najwięcej tworzyw sztucznych. Na dziś zapewniło to naszej firmie roczne oszczędności wynoszące ponad 60 t tworzyw sztucznych w okresie od 2014 roku.

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne

Zobowiązujemy się do tworzenia zróżnicowanego, integracyjnego i bezpiecznego miejsca pracy

Nasi pracownicy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Nasz sukces budujemy na naszej wiedzy, pasji i zaangażowaniu. W związku z powyższym firma Tetra angażuje się jako pracodawca w tworzenie zróżnicowanego, integracyjnego i bezpiecznego miejsca pracy, w którym wszyscy jej pracownicy mogą się rozwijać i uzyskiwać najlepsze wyniki. Tetra oferuje pracownikom atrakcyjne warunki, indywidualne możliwości rozwoju i kulturę korporacyjną opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu, współpracy, odpowiedzialności i równości szans.

Company20. maja 2022

Project Daylight

zapewniający przyszłościowe i zdrowe miejsce pracy

Budujemy silne relacje

Zbliżenie ludzi do natury wymaga wspólnego wysiłku. Tetra jest partnerem ogrodu zoologicznego w niemieckim mieście Osnabrück od 1999 roku. Każdego roku ponad milion odwiedzających czerpie inspiracje i zdobywa wiedzę na temat fascynującego świata życia wodnego. Ponadto Tetra promuje także zakładanie akwariów w szkołach i przedszkolach, aby już od najmłodszych lat dzieci uczyły się odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Company07. marca 2022

Zaangażowanie społeczne

Tetra i ogród zoologiczny w Osnabrück