Tetra pH/KH Plus

Tetra pH/KH Plus umożliwia precyzyjny i kontrolowany wzrost twardości węglanowej (KH). Wartość pH zależy od KH i zawartości dwutlenku węgla (CO2). Gdy poziom CO2 jest stały, wartość pH można zmodyfikować wyłącznie wartością KH.

  • Stabilizacja parametrów wody
  • Zwiększanie twardości węglanowej

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

250 ml

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Stabilny poziom pH zapobiega nagłym spadkom kwasowości


Optymalne dostosowanie KH i pH jest także bardzo ważne dla akwariów z mieszaną obsadą ryb i warunkami zbliżonymi do środowiska naturalnego


Parametry wody należy regularnie sprawdzać przy pomocy np. Tetra Test 6in1


250 ml na 1000 litrów wody w akwarium (wzrost KH o ok. 1°dH)


Odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich


Tetra pH/KH Plus

Tetra pH/KH Plus umożliwia precyzyjny i kontrolowany wzrost twardości węglanowej (KH). Wartość pH zależy od KH i zawartości dwutlenku węgla (CO2). Gdy poziom CO2 jest stały, wartość pH można zmodyfikować wyłącznie wartością KH.

Stabilizacja parametrów wody
Zwiększanie twardości węglanowej

Dostępne rozmiary

250 ml

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Stabilny poziom pH zapobiega nagłym spadkom kwasowości


Optymalne dostosowanie KH i pH jest także bardzo ważne dla akwariów z mieszaną obsadą ryb i warunkami zbliżonymi do środowiska naturalnego


Parametry wody należy regularnie sprawdzać przy pomocy np. Tetra Test 6in1


250 ml na 1000 litrów wody w akwarium (wzrost KH o ok. 1°dH)


Odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich


Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...