Tetra Crypto

Tetra Crypto dostarcza roślinom wodnym wszystkich ważnych składników odżywczych bezpośrednio przez korzenie, wspomagając wzrost pięknych i zdrowych roślin wodnych.

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

10 Tbl.

30 Tbl.

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Efektywne nawożenie bezpośrednio przez korzenie


Silne i zdrowe rośliny dzięki optymalnemu zaopatrzeniu w składniki odżywcze przez dłuższy czas


Zawiera żelazo, mangan i inne ważne minerały i pierwiastki śladowe


Zawarte w preparacie składniki odżywcze mogą zostać natychmiast wchłonięte


Sprzyja szybkiemu rozwojowi roślin


Zdrowy rozwój roślin to najlepszy sposób na zapobieganie rozrostowi glonów


Nie zanieczyszcza wody, gdyż nie zawiera fosforanów i azotanów


Dawkowanie

Jedna tabletka na miesiąc na 40 litrów wody w akwarium lub w zależności od potrzeb.

Kalkulator dozowania

Oblicz teraz

Wynik T

Dodatkowe informacje

Rośliny akwariowe pełnią rolę zielonych „elektrowni” w akwarium. Odgrywają równocześnie kilka kluczowych ról: wytwarzają tlen i poprawiają jakość wody. Dzięki temu rośliny wodne pomagają stworzyć odpowiednie środowisko dla ryb. Tetra Crypto dostarcza roślinom wodnym wszystkich ważnych składników odżywczych bezpośrednio przez korzenie. Tabletki nawozu wspomagają szybki wzrost. Żelazo, mangan i inne ważne minerały i pierwiastki śladowe sprzyjają pięknym i zdrowym roślinom wodnym. Zawarte w preparacie składniki odżywcze mogą zostać natychmiast wchłonięte. Ponadto zdrowy wzrost roślin zapewnia również najlepszy sposób na zapobieganie rozwojowi glonów, ponieważ rośliny akwariowe podczas procesu fotosyntezy wchłaniają substancje takie jak amoniak czy związki zawierające jon amonowy. To z kolei poprawia jakość wody. Bez roślin wodnych substancje te mogłyby gromadzić się w akwarium, prowadząc do nadmiernego stężenia substancji odżywczych dla glonów i azotanów. Tetra Crypto nie zawiera fosforanów i azotanów, nie zanieczyszcza więc wody w akwarium.

Dodatkowe informacje

Tetra Crypto

Tetra Crypto dostarcza roślinom wodnym wszystkich ważnych składników odżywczych bezpośrednio przez korzenie, wspomagając wzrost pięknych i zdrowych roślin wodnych.

Dostępne rozmiary

10 Tbl.

30 Tbl.

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Efektywne nawożenie bezpośrednio przez korzenie


Silne i zdrowe rośliny dzięki optymalnemu zaopatrzeniu w składniki odżywcze przez dłuższy czas


Zawiera żelazo, mangan i inne ważne minerały i pierwiastki śladowe


Zawarte w preparacie składniki odżywcze mogą zostać natychmiast wchłonięte


Sprzyja szybkiemu rozwojowi roślin


Zdrowy rozwój roślin to najlepszy sposób na zapobieganie rozrostowi glonów


Nie zanieczyszcza wody, gdyż nie zawiera fosforanów i azotanów


Dawkowanie

Jedna tabletka na miesiąc na 40 litrów wody w akwarium lub w zależności od potrzeb.

Kalkulator dozowania

Oblicz teraz

Wynik T

Dodatkowe informacje

Rośliny akwariowe pełnią rolę zielonych „elektrowni” w akwarium. Odgrywają równocześnie kilka kluczowych ról: wytwarzają tlen i poprawiają jakość wody. Dzięki temu rośliny wodne pomagają stworzyć odpowiednie środowisko dla ryb. Tetra Crypto dostarcza roślinom wodnym wszystkich ważnych składników odżywczych bezpośrednio przez korzenie. Tabletki nawozu wspomagają szybki wzrost. Żelazo, mangan i inne ważne minerały i pierwiastki śladowe sprzyjają pięknym i zdrowym roślinom wodnym. Zawarte w preparacie składniki odżywcze mogą zostać natychmiast wchłonięte. Ponadto zdrowy wzrost roślin zapewnia również najlepszy sposób na zapobieganie rozwojowi glonów, ponieważ rośliny akwariowe podczas procesu fotosyntezy wchłaniają substancje takie jak amoniak czy związki zawierające jon amonowy. To z kolei poprawia jakość wody. Bez roślin wodnych substancje te mogłyby gromadzić się w akwarium, prowadząc do nadmiernego stężenia substancji odżywczych dla glonów i azotanów. Tetra Crypto nie zawiera fosforanów i azotanów, nie zanieczyszcza więc wody w akwarium.

Dodatkowe informacje

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...