Produkty

Tetra Test 6in1

Testovací proužky pro rychlou a snadnou kontrolu šesti ukazatelů kvality vody během 60 sekund

Tetra Test pH
Pro přesné měření pH ve sladkovodních akváriích.
Tetra TestStrips Ammonia
Rychlé a snadné testování hodnot NH3/NH4+.
Tetra Test KH
Pro přesné měření uhličitanové tvrdosti v sladké a mořské vodě
Tetra Water Test Set
Speciální test pro precizní a spolehlivé určení rozhodujících hodnot vody.
Tetra Test NH3/NH4+
Pro měření amoniaku obsaženého v sladké nebo mořské vodě
Tetra Test GH
Pro přesné měření celkové tvrdosti vody v sladkovodních akváriích.
Tetra Test NO3-
Pro přesné měření hodnot NOł v sladké a mořské vodě
Tetra Test PO4
Test hodnoty fosfátů umožňuje přesné určení koncentrace fosfátů ve Vašem akváriu.
Tetra Test Fe
Pro přesné měření obsahu železa ve sladkovodních akváriích.
Tetra Test CO2
Pro přesné měření CO˛ obsaženém ve sladkovodních akváriích.
Tetra Test O2
Pro přesné měření obsahu O˛ v sladkovodním a mořském akváriu.