Tetra EasyBalance

+

Tetra EasyBalance

Stabilizuje důležité hodnoty kvality vody po dobu až šesti měsíců, čímž prodlužuje dobu do příští výměny vody. Obsahuje další vitamíny a minerály nezbytné pro zdravé ryby plné života.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Stabilizuje důležité hodnoty kvality vody – uhličitanovou tvrdost (KH) a pH
  • Jednodušší údržba akvária: odpadá nutnost částečné výměny vody jednou za měsíc se střední sádkou ryb
  • Prodlužuje dobu mezi (částečnými) výměnami vody
  • Trvale snižuje obsah fosforečnanů a dusičnanů
  • Obsahuje základní vitamíny a minerály nezbytné pro zdraví ryb i rostlin
  • Minimalizuje spotřebu kohoutkové vody
  • Vhodné pro všechna sladkovodní akvária
  • Ideální pro zjednodušení údržby akvárií s měkkou vodu, jako jsou například ta, která obsahují terčovce
Dávkování
Před použitím dobře protřepejte. Každý týden přidejte 2,5 ml přípravku na 10 litrů akvarijní vody.
Pro prodloužení intervalu mezi výměnami vody je zapotřebí jednou týdně používat přípravek Tetra EasyBalance.

Poznámka: Světle zbarvené denitrifikační granule jsou v přípravku viditelné a klesají na dno akvária. Jsou pro ryby neškodné, a to i při spolknutí.
Zajistěte, aby vzduchové čerpadlo Tetra APS zajišťovalo dostatečný přísun kyslíku.
Přípravek Tetra EasyBalance není přípravek pro úpravu kohoutkové vody. Při každém doplňování kohoutkové vody použijte přípravek Tetra AquaSafe.
Další informace o produktech

Obecně se doporučuje provádět částečnou výměnu vody (přibližně 30 %) jednou za měsíc. To je důležité pro stabilizaci hodnot kvality vody a pro odstranění nadměrného množství některých látek, jako např. dusičnanů (NO3) a fosforečnanů (PO4), jakož i pro doplnění živin nezbytných pro ryby a rostliny. Přípravek Tetra EasyBalance se vyznačuje jedinečnou kombinací účinných látek, která zajišťuje biologickou rovnováha vody na několik měsíců.

Jak přípravek Tetra EasyBalance funguje:

Unikátní kombinace účinných látek zajišťuje rovnováhu vodního prostředí na několik měsíců, spolehlivě stabilizuje nejdůležitější hodnoty kvality vody – uhličitanové tvrdosti (KH) a pH, minimalizují se chemické změny v kvalitě vody a zabraňuje se náhlému nebezpečnému poklesu kyselosti vodního prostředí, který může ohrozit život ryb.
Výrobek snižuje obsah dusičnanů (NO3) a fosforečnanů (PO4) a obohacuje vodu o cenné vitamíny a minerály nezbytné pro zdraví ryb i rostlin.

Odpadá nutnost částečné výměny vody jednou za měsíc a spotřeba vody z vodovodu je minimální. Intervaly častých výměn vody se prodlouží.

Doporučení:

Dobře udržované akvárium je takové, které obsahuje správné množství ryb a rovněž účinný filtrační systém. Používejte kvalitní krmivo a substrát udržujte bez nečistot.

Obsah: 15 ml na 60 l vody v akváriu.
Obsah: 50 ml na 200 l vody v akváriu.

Obsah: 100 ml na 400 l vody v akváriu.
Obsah: 250 ml na 1 000 l vody v akváriu.
Obsah: 500 ml na 2 000 l vody v akváriu.
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra EasyBalance


Vyhledávání prodejců

Tetra EasyBalance

Lokalizátor obchodů