Udržitelnost ve společnosti Tetra

Chápeme a respektujeme prostředí, ve kterém žijeme

Proto jednáme zodpovědně a chceme zajistit udržitelný rozvoj na všech úrovních. Pro nás to znamená, že sledujeme ekonomické, sociální a ekologické cíle současně a stejně energicky. Naším cílem je vytvářet nejlepší výrobky v dané třídě pro naše spotřebitele po celém světě a zároveň šetřit zdroje a v konečném důsledku učinit významný krok směrem k udržitelné budoucnosti.

Umožňujeme lidem užívat si zázraky akvaristiky doma

Naším cílem je plnit toto poslání a zároveň dodržovat naše závazky v oblasti udržitelnosti a odpovědného řízení. Společnost Tetra zřídila radu pro udržitelnost, která řídí a kontroluje všechny činnosti spojené s naším přístupem k udržitelné budoucnosti. V radě působí vedoucí pracovníci, kteří řídí a realizují iniciativy v oblasti udržitelnosti uvnitř společnosti.

Výroba

Používáme 100% zelenou elektřinu

Naše spotřeba energie má přímý dopad na emise a přírodu. Významný podíl na spotřebě energie v našem závodě v německém Melle mají výrobní provozy. Od roku 2010 využívá společnost Tetra výhradně elektřinu z udržitelných, obnovitelných zdrojů energie. Tím se ušetří až 2500 tun CO2 ročně, což zhruba odpovídá ročním emisím CO2 vyprodukovaným 315 lidmi.

Kromě toho má společnost Tetra jasně definované cíle, jak každoročně omezit spotřebu energie o významné procento, a tím dlouhodobě snížit emise. Od roku 2014 toho dosahujeme s pomocí systému řízení hospodaření s energií podle ISO 50001, který ukazuje potenciál úspor v naší spotřebě. Ovlivňuje naše organizační a technické procesy s cílem systematicky a průběžně snižovat naši energetickou náročnost.

Company10. června 2022

Certifikace IFS Food

nejvyšší standardy pro nejvyšší možnou kvalitu

Splňujeme nejvyšší mezinárodní standardy kvality

Společnost Tetra je předním světovým výrobcem krmiv pro ryby a přípravků pro péči o vodu a její produkce je certifikována podle standardu IFS Food. Tato mezinárodní norma hodnotí kvalitu a bezpečnost našich výrobků pomocí důsledných testů a přísných pravidel. IFS Food také zlepšuje porozumění mezi vedením a zaměstnanci ohledně správných postupů, norem a procedur a vyzývá nás k efektivnějšímu využívání zdrojů.

Dobré vědět:

  • 100% zelená elektřina od roku 2010
  • certifikát ISO 50001 od roku 2014
  • certifikát IFS Food od roku 2017
Company14. září 2022

ISO 50001

Udržitelné řízení díky systému hospodaření s energií ISO 50001

Výrobky a obaly

Nabízíme pohodlná, relevantní a srozumitelná řešení

Výrobky Tetra pomáhají každému chovat doma zdravé tropické ryby, zlaté rybky, želvy a plazy. Všechny naše výrobky procházejí rozsáhlým interním hodnocením a testováním v našich vlastních odděleních chemické a biologické kontroly kvality, abychom se ujistili, že jsou účinné a bezpečné, splňují nejvyšší standardy kvality a jsou v souladu s mezinárodními předpisy.

Přísady do našich krmiv pro ryby pocházejí z odpovědně spravovaných zdrojů v regionu. Naše přípravky pro péči o vodu jsou vyráběny bezpečně a snažíme se zvyšovat energetickou účinnost našich akvárií i technického vybavení, jako jsou filtry, LED světla, čerpadla a automatická krmítka.

Company12. února 2021

Udržitelné obaly, recyklovatelné materiály

aniž by bylo nutné dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti výrobků.

Snažíme se, aby naše obaly byly recyklovatelné

Naše obaly mají zásadní význam – chrání a prodlužují trvanlivost našich výrobků, zajišťují nejvyšší kvalitu a usnadňují manipulaci. Zavázali jsme se splnit vysoké požadavky normy IFS, což znamená, že naše obaly jsou bezpečné pro použití v potravinářství.Většina našich obalů je již dnes recyklovatelná a naším cílem je, aby recyklovatelný byl i zbytek. Neustále vyhodnocujeme recyklovatelnost našich současných obalů pomocí nástroje Recycling Compass pro hodnocení recyklačních schopností, a podle toho provádíme změny. Mezitím také šetříme co nejvíce plastů. Ve srovnání s rokem 2014 se nám tak daří ušetřit už více než 60 tun plastů ročně.

Společenská odpovědnost a závazek

Zavázali jsme se k budování rozmanitého, inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí

Naši zaměstnanci jsou naším největším bohatstvím. Náš úspěch je založen na našich znalostech, nadšení a odhodlání. Proto se společnost Tetra jako zaměstnavatel zavázala budovat rozmanité, inkluzivní a bezpečné pracovní prostředí, kde se všem jejím zaměstnancům bude dařit. Tetra nabízí svým zaměstnancům atraktivní podmínky, možnosti individuálního rozvoje a firemní kulturu založenou na respektu, důvěře, spolupráci, odpovědnosti a rovných příležitostech.

Company20. května 2022

projekt Daylight

pro zdravé pracovní prostředí orientované na budoucnost

Budujeme silné vztahy

Přiblížit lidem přírodu vyžaduje společné úsilí. Společnost Tetra je od roku 1999 partnerem zoologické zahrady v německém Osnabrücku. Každý rok se více než milion návštěvníků informuje o fascinujícím světě vodních živočichů a čerpá z něj inspiraci. Společnost Tetra také propaguje akvária ve školách a školkách, aby se děti už od útlého věku učily zodpovědně pečovat o zvířata.

Company07. března 2022

Sociální angažovanost

Tetra a zoo v Osnabrücku