10. června 2022

Certifikace IFS Food – nejvyšší standardy pro nejvyšší možnou kvalitu

Company

Společnost Tetra je předním světovým výrobcem krmiv pro ryby a produktů k péči o vodu a splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Od roku 2017 jsme držiteli certifikátu IFS Food, mezinárodně uznávaného standardu potravinářského průmyslu, který podtrhuje kvalitu našich výrobků, zaručuje bezpečnost v celém výrobním procesu a prokazuje dodržování přísných hygienických předpisů. 

Důvěřuj, ale prověřuj: abychom zajistili spokojenost našich spotřebitelů a maloobchodních partnerů, klademe na sebe vysoké nároky. Neusínáme na vavřínech a v rámci našeho komplexního systému řízení kvality se vždy snažíme naše procesy a výrobky stále znovu testovat. Jen tak můžeme naši každodenní práci dále optimalizovat a v budoucnu se stát ještě lepšími. Proto se účastníme pravidelných dozorových auditů k obnovení naší certifikace, během nichž kvalifikovaní auditoři sledují a posuzují všechny požadavky normy IFS. 

V roce 2022 jsme úspěšně absolvovali dozorový audit pro obnovení certifikace podle IFS Food verze 7. V rámci tohoto auditu bylo podrobně prověřeno šest hlavních oblastí činnosti:

1. Governance a závazek
2. Systém řízení bezpečnosti a kvality potravin
3. Řízení zdrojů
4. Provozní procesy
5. Měření, analýza a vylepšení
6. Plán ochrany potravin

Tento nový certifikát opět odráží kvalitu a bezpečnost výrobků Tetra a je i nadále hnacím motorem jejich neustálého zlepšování. Chceme přece překonat normu!