14. září 2021

Udržitelné řízení díky systému hospodaření s energií ISO 50001

Company

S cílem omezit naši roční spotřebu energie, snížit náklady a minimalizovat emise CO2 jsme ve společnosti Tetra už v roce 2014 zavedli certifikovaný systém hospodaření s energií podle normy DIN EN ISO 50001, abychom systematicky a neustále zlepšovali naši energetickou výkonnost. Jsme si totiž vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí, našim partnerům a zákazníkům. 

V rámci mezinárodně uznávané certifikace ISO 50001 a souvisejících auditů a recertifikací je náš systém hospodaření s energií pravidelně podrobován rozsáhlému zkoumání. Součástí je podrobný rozpis a přehled spotřeby energií v naší společnosti, a to nejen proto, abychom zvýšili povědomí o energetické účinnosti, ale také proto, aby bylo možné snadno odhalit potenciální úspory. Tento průběžný proces optimalizace udržitelného řízení je v souladu se všemi právními předpisy, je uznáván po celém světě a tato mezinárodní platnost je o důvod víc, proč certifikát ISO 50001 získat. Vždyť v dnešní době už firmy nemusí myslet jen lokálně nebo na úrovni států, ale musí konkurovat ostatním spotřebitelům energie v globálním měřítku. O to důležitější je dodržovat jednotné a přenositelné korporátní standardy, které mohou mít celosvětový dopad. Společně za udržitelnější budoucnost!