Tetra Pond PhosphateMinus

+

Tetra Pond PhosphateMinus

Spolehlivě a přirozeně snižuje vysoké koncentrace fosforečnanů (PO4) – brání růstu nežádoucích rostlin.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Spolehlivě snižuje vysoký obsah fosforečnanů
  • Obzvláště šetrné a přirozené působení díky mikroorganismům v akváriu
  • Šetrné a bezpečné pro všechny obyvatele akvária
  • Nekalí vodu ani nezanechává usazeniny na substrátu
  • Vhodné pro měkkou vodu (minimální hodnota KH není stanovena)
  • Příliš mnoho fosforečnanů podporuje růst nežádoucích rostlin
Další informace o produktech

Přípravek Tetra PhosphateMinus spolehlivě odstraňuje nadbytečné fosforečnany (PO4) v akváriu. Fosforečnany se trvale akumulují v akvarijní vodě, neboť se tvoří při rozkladu organické hmoty, což jsou např. rybí výkaly, krmivo nebo zbytky rostlin. Jedná se o přirozený proces v akváriu. Na hodnotu PO4 má však vliv i stav použité vodovodní vody. Fosforečnany jsou životně důležité pro akvarijní živočichy a rostliny, neboť jsou potřebné v mnoha biochemických procesech, jako např. při fotosyntéze rostlin. Pokud je však koncentrace fosforečnanů v akváriu příliš vysoká (přes dva miligramy na litr), podporují též růst nežádoucích rostlin. Nadbytek této živiny může mít navíc na kvalitu vody nepříznivý účinek. Koncentrace PO4 by proto měla být co nejnižší (méně než dva miligramy na litr). Přípravek Tetra PhosphateMinus odstraňuje nadbytečné fosforečnany šetrně a spolehlivě (až dva miligramy na litr, pokud se přidá doporučená dávka). Velkou výhodou tohoto výrobku je, že nekalí vodu, nezhoršuje její kvalitu ani na substrátu nezanechává žádné usazeniny. Jeho aktivní složka, organická sloučenina železa, se rozkládá pomalu a přirozeně. V akváriu ho biologicky rozkládají mikroorganismy, a to během pouhých 48 hodin, a z akvarijního filtru ho lze absorbovat a odstraňovat společně se zbytky fosforečnanů. Filtr je proto zapotřebí pravidelně čistit, aby se z akvarijního ekosystému odstranily všechny rozložené fosforečnany. Přípravek Tetra PhosphateMinus spolehlivě snižuje obsah fosforečnanů (PO4), aniž by ovlivňoval uhličitanovou tvrdost (KH). Produkt jako takový se navíc hodí i pro akvária s měkkou vodu. Díky tomu je přípravek Tetra PhosphateMinus spolehlivý a bezpečný produkt pro péči, vhodný pro všechny obyvatele akvária.

Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra Pond PhosphateMinus


Vyhledávání prodejců

Tetra Pond PhosphateMinus

Lokalizátor obchodů