Tetra Medica GeneralTonic Plus

+

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Víceúčelový léčivý přípravek určený k léčbě nejběžnějších chorob okrasných sladkovodních ryb. Přispívá k léčbě bakteriálních infekcí a ektoparazitických onemocnění, jako např. Costia a sladkovodní Oodinium.

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny. Určeno pouze pro zvířata. Nepoužívejte po datu expirace. Není vhodné pro bezobratlé. Přípravek a jeho obal předejte k likvidaci na sběrných místech nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Víceúčelový léčivý přípravek pro okrasné sladkovodní ryby
  • Určený k léčbě nejběžnějších chorob ryb
  • Přispívá k léčbě poranění, bakteriálních infekcí a ektoparazitických onemocnění, jako např. Costia a sladkovodní Oodinium.
  • Nevhodný pro bezobratlé a choulostivé druhy rostlin, např. mechorosty
Dávkování

Před použitím dobře protřepejte. U přípravku Tetra Medica GeneralTonic Plus trvá léčebný cyklus 8 dní. V průběhu ošetření zajistěte, aby se voda v akváriu dobře provzdušňovala. Vypněte všechny UV odkalovače vody a ozonizační systémy. Pro filtraci vody nepoužívejte aktivní uhlí ani žádné jiné absorpční filtrační médium. Pokud je to možné, filtr před použitím důkladně vyčistěte. Během úpravy nevyjímejte žádné ryby, aby se zabránilo následnému infikování zdravých jedinců volně plovoucími patogenními organismy. Přípravek Tetra Medica GeneralTonic Plus dávkujte rovnoměrně do akvária, a to následujícím způsobem: 1. den: 30 kapek (1,5 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se ryby nekrmit. 2. den: 15 kapek (0,75 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se ryby nekrmit. Dny 3 až 6: Nedávkuje se. Ryby krmte jako obvykle. 7. den: 30 kapek (1,5 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se ryby nekrmit. 8. den: Nedávkuje se. Ryby krmte jako obvykle. Proveďte částečnou výměnu vody (30–50 %). Po provedení částečné výměny vody doporučujeme vodu přefiltrovat přes aktivní uhlí. Pokud není vidět žádné zlepšení, zhruba po 2 týdnech se doporučuje ošetření zopakovat. Odbarvení vody je důsledkem působení aktivního uhlí a po několika dnech vymizí.

FAQ

Co mám dělat, když jsem podal nadměrnou dávku léku?

V případě předávkování vyměňte vodu v akváriu v množství odpovídajícím předávkování.


Co mám dělat, když jsem zapomněl podat jednu dávku?

V případě, že jste jednu dávku zapomněli, podejte ji co nejdříve a pokračujte v podávání léku podle pokynů až do konce. Nezvyšujte dávky! Tato informace platí pro


  • GeneralTonic Plus
  • ContraIck Plus
  • FungiStop Plus
  • HexaEx
  • TremaCestoNemaEx

Moje dítě požilo přípravek Tetra Medica. Co mám dělat?

Obraťte se na linku místního toxikologického střediska a mějte po ruce obal přípravku, abyste mohli zodpovědět případné dotazy týkající se složení. Nenechávejte dítě bez dozoru a pozorně sledujte jeho stav.


Jaká opatření musím během léčby provést v akváriu?

Postupujte podle pokynů uvedených na obalu. Najdete tam také informace o opatřeních, která mohou být nutná po dokončení léčby.


Musím léčit všechny ryby, nebo pouze ty, které vykazují příznaky?

Abyste se vyhnuli šíření nemoci nebo opětovné infekci, měli byste léčit všechny ryby v akváriu a také provádět veškerá doporučená ošetření.


Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra Medica GeneralTonic Plus


Vyhledávání prodejců

Tetra Medica GeneralTonic Plus

Lokalizátor obchodů