Produkty

Tetra Pond AquaSafe
Błyskawicznie neutralizuje szkodliwe substancje, dzięki czemu woda w oczku staje się bezpieczna dla ryb.
Tetra Pond FilterZym

Wspiera biologiczne oczyszczanie wody przez filtr do oczka.

Tetra Pond SeasonStart
Zapewnia optymalną aktywację oczka ogrodowego po zimie.
Tetra Pond WaterBalance
Uzdatniacz do wody zapewniający długotrwałą równowagę biologiczną w oczku.
Tetra Pond FishVital
Sprzyja żywotności ryb, poprawie ich ubarwienia oraz bujnemu rozwojowi roślin.
Tetra Pond CrystalWater
Pozwala szybko uzyskać czystą wodę w oczku.
Tetra Pond WaterStabiliser
Szybko i skutecznie stabilizuje istotne parametry wody w oczku wodnym.
Tetra Pond SedimentMinus
Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.
Tetra Pond Peat&Straw Extract

Preparat barwiący wodę i ograniczający przenikanie przez nią światła.

Tetra Pond SludgeRemover

Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.

Tetra Pond PhosphateMinus

Szybki sposób na wysokie stężenia fosforanów (PO4) w oczku wodnym.