Produkty

Tetra Pond AquaSafe
Bezpieczna woda dla ryb stawowych.
Tetra Pond FilterZym
Wspomaga rozwój pożytecznych bakterii filtracyjnych, zapewnia zdrowe środowisko wodne.
Tetra Pond SeasonStart
Zapewnia optymalny start stawu ogrodowego po okresie zimowym.
Tetra Pond WaterBalance
Zapewnia zdrowe i zrównoważone środowisko wodne w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.
Tetra Pond CrystalWater
Pozwala szybko uzyskać czystą wodę w oczku.
Tetra Pond WaterStabiliser

Szybko i skutecznie stabilizuje istotne parametry wody w stawie ogrodowym

Tetra Pond PhosphateMinus

Skutecznie redukuje stężenie fosforanów stanowiących pożywkę dla glonów

Tetra Pond SedimentMinus
Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.
Tetra Pond Peat&Straw Extract

Preparat barwiący wodę i ograniczający przenikanie przez nią światła.