Tetra Pond AquaticCompost

Odżywcze podłoże do roślin wodnych zapewniające zdrowy wzrost roślinności oraz szybki rozwój nowo posadzonych lub przesadzonych roślin wodnych i stawowych.

  • Podłoże do oczka wodnego

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

4 L

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Podłoże zapewniające zdrowy wzrost roślin wodnych


Mieszanina naturalnej gliny i białego torfu


Mikro składniki pokarmowe działają bezpośrednio na korzenie


Pozwala uniknąć dodatkowego zanieczyszczenia wody


Dla wszystkich roślin w oczkach wodnych


Tetra Pond AquaticCompost

Odżywcze podłoże do roślin wodnych zapewniające zdrowy wzrost roślinności oraz szybki rozwój nowo posadzonych lub przesadzonych roślin wodnych i stawowych.

Podłoże do oczka wodnego

Dostępne rozmiary

4 L

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Podłoże zapewniające zdrowy wzrost roślin wodnych


Mieszanina naturalnej gliny i białego torfu


Mikro składniki pokarmowe działają bezpośrednio na korzenie


Pozwala uniknąć dodatkowego zanieczyszczenia wody


Dla wszystkich roślin w oczkach wodnych


Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...