Produkty

Tetra Pond AquaSafe
Błyskawicznie neutralizuje szkodliwe substancje, dzięki czemu woda w oczku staje się bezpieczna dla ryb.
Tetra Pond FilterZym

Wspiera biologiczne oczyszczanie wody przez filtr do oczka.

Tetra Pond SeasonStart
Zapewnia optymalną aktywację oczka ogrodowego po zimie.
Tetra Pond WaterBalance
Uzdatniacz do wody zapewniający długotrwałą równowagę biologiczną w oczku.
Tetra Pond FishVital
Sprzyja żywotności ryb, poprawie ich ubarwienia oraz bujnemu rozwojowi roślin.
Tetra Pond CrystalWater
Pozwala szybko uzyskać czystą wodę w oczku.
Tetra Pond WaterStabiliser
Szybko i skutecznie stabilizuje istotne parametry wody w oczku wodnym.
Tetra Pond SedimentMinus
Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.
Tetra Pond Peat&Straw Extract

Preparat barwiący wodę i ograniczający przenikanie przez nią światła.

Tetra Pond SludgeRemover

Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.

Tetra Pond PhosphateMinus

Szybki sposób na wysokie stężenia fosforanów (PO4) w oczku wodnym.

Tetra Pond Test 6in1

Paski testowe w szybki i łatwy sposób sprawdzające jakość wody w ciągu 60 sekund

Tetra TestStrips Ammonia
Szybki i precyzyjny test na zawartość NH3, NH4+.
Tetra Test GH

Zestaw do pomiaru poziomu twardości ogólnej wody słodkiej i morskiej.

Tetra Test NO3-
Zestaw do pomiaru zawartości azotanów (NO3) w wodzie słodkiej i morskiej.
Tetra Test PO4
Test do pomiaru zawartości fosforanów w wodzie akwariowej.
Tetra Pond AlgoFin*
Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa uporczywe glony nitkowate oraz inne gatunki glonów wystepujące w stawie ogrodowym.
Tetra Pond AlgoRem*

Zwalcza zieloną wodę (glony pływające) już w ciągu 24 h

Tetra Pond AlgoClean*
Natychmiast usuwa glony nitkowate.
Tetra Pond AquaticCompost
Odżywcze podłoże dla roślin wodnych zapewniające zdrowy wzrost roślin.