Tetra Test 6w1

Test, który w szybki i łatwy sposób sprawdza jakość wody w ciągu 60 sekund: mierzy pH, twardość węglanową (KH), twardość ogólną (GH), poziom azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2)

  • Testowanie parametrów wody
  • Paski testowe
  • Akwarium słodkowodne

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

25 strips

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Test sprawdzający sześć najważniejszych parametrów wody naraz


Mierzy poziom pH, twardość ogólną i węglanową (GH + KH) oraz zawartość azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2)


Pełne informacje i porady dotyczące ewentualnych działań zaradczych można znaleźć na ulotce


Wskazówka: Za pomocą aplikacji Tetra Aquatics szybko, łatwo i niezawodnie wyznaczysz parametry wody, korzystając ze smartfona


Dodatkowe informacje

Paski testowe Tetra pozwalają szybko i łatwo zbadać sześć najważniejszych parametrów wody w oczku w jednym prostym kroku: wystarczy zamoczyć pasek w wodzie i poruszać nim przez jedną do dwóch sekund, a następnie strząsnąć z niego wodę i po 60 sekundach odczytać najważniejsze informacje na temat jej parametrów. Wynik można porównać z wzornikiem kolorów, aby ustalić, które wartości znajdują się w bezpiecznym zakresie. Mierzy poziom pH, twardość ogólną i węglanową (GH + KH), zawartość azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2) w wodzie akwarium. Organizmy żyjące w akwarium, takie jak ryby, silnie reagują na nadmierne zmiany poziomu pH, co wpływa na ich samopoczucie. Twardość ogólna ma wpływ na funkcje życiowe ryb, podczas gdy twardość węglanowa bezpośrednio kształtuje stabilność wartości pH (bufor pH). Paski testowe mierzą również poziom azotynów i azotanów w wodzie akwarium. Azotyny są bardzo szkodliwe, nawet w małych stężeniach, i nie powinny znajdować się w wodzie w wykrywalnych ilościach. Azotany to substancje biogenne, które sprzyjają wzrastaniu roślin. Jednak nadmierna zawartość NO3- może działać szkodliwie na ryby i sprzyjać nadmiernemu porostowi glonów. W wodzie może być obecny także chlor, który jest niebezpieczny dla ryb i roślin. Podobnie jak w przypadku azotynów, w wodzie nie powinno być też chloru w wykrywalnych ilościach. Aplikacja Tetra Aquatics może także służyć do szybkiego i niezawodnego odczytywania parametrów wody za pomocą smartfona.

Dodatkowe informacje

FAQs

Dlaczego należy sprawdzać parametry wody?

Nawet woda, która wygląda na czystą i przejrzystą, niekoniecznie jest zdrowa dla organizmów zamieszkujących akwarium. Z tego powodu należy regularnie, najlepiej raz na tydzień, kontrolować 6 najważniejszych parametrów wody akwariowej. Te parametry to: wartość pH, ogólna twardość, twardość węglanowa, poziom azotynów, poziom azotanów i poziom chloru. Taka kontrola pozwala szybko zauważyć wszelkie znaczące zmiany w jakości wody i natychmiast rozwiązać problem.

Co zrobić, jeżeli któraś z wartości odbiega od normy?

W załączonej ulotce opisano wiele potencjalnych rozwiązań, takich jak częściowa wymiana wody, zastosowanie odpowiednich środków uzdatniających wodę i inne metody czyszczenia. Na stronie Tetra https://www.tetra.net/pl-pl/odkrywa%c4%87/narz%c4%99dzia/praktyczne-narz%c4%99dzia/system-piel%c4%99gnacji również znajduje się wiele bardziej szczegółowych informacji i metod. Darmowa aplikacja Tetra Aquatics (https://www.tetra.net/pl-pl/odkrywa%c4%87/apps/tetra-apps/tetra-aquatics) także bardzo pomaga w kontrolowaniu parametrów wody. Wystarczy zainstalować ją na smartfonie i użyć razem z paskami testowymi Tetra lub z testami odczynnikowymi.

Jak dokładnie działają paski testowe Tetra 6in1?

Paski są niezwykle proste w użyciu – zanurz je w wodzie na jedną do dwóch sekund, wyjmij i strzepnij nadmiar wody. Następnie skorzystaj z tabeli kolorów na pudełku (opakowanie po 25 sztuk) lub na paczce (opakowanie po 10 sztuk) i odczytaj wartość poziomu chloru. Po 60 sekundach możesz odczytać pozostałe wartości. Jeśli są w normie, wszystko jest w porządku! Jeżeli którakolwiek wartość nie mieści się w normie, znajdziesz informacje o tym, co należy zrobić w ulotce produktu i na stronie internetowej Tetra https://www.tetra.net/en/en/discover/tools/practical-tools/care-system. Jeżeli skorzystasz z aplikacji Tetra Aquatics w celu obliczenia wartości, aplikacja automatycznie podpowie Ci właściwe rozwiązania.

Czy paski testowe Tetra mogą być używane przez dzieci?

W zależności od wieku, dzieci mogą używać pasków testowych Tetra pod stałą opieką i nadzorem dorosłych. Wiele dzieci lubi wykonywać pomiary parametrów wody, co jednocześnie pozwala im zdobywać wiedzę o biologii i właściwościach chemicznych wody akwariowej.

Czym różnią się testy paskowe i odczynnikowe?

Testy paskowe pozwalają zmierzyć 6 najważniejszych parametrów wody: wartość pH, ogólną twardość, twardość węglanową, poziom azotynów, azotanów i chloru. Daje to właścicielowi akwarium szybką informację na temat jakości wody w akwarium. Testy odczynnikowe umożliwiają wykonanie jeszcze bardziej precyzyjnego badania i zmierzenie takich parametrów jak poziom żelaza, dwutlenku węgla czy tlenu.

Tetra Test 6w1

Test, który w szybki i łatwy sposób sprawdza jakość wody w ciągu 60 sekund: mierzy pH, twardość węglanową (KH), twardość ogólną (GH), poziom azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2)

Testowanie parametrów wody
Paski testowe
Akwarium słodkowodne

Dostępne rozmiary

25 strips

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Test sprawdzający sześć najważniejszych parametrów wody naraz


Mierzy poziom pH, twardość ogólną i węglanową (GH + KH) oraz zawartość azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2)


Pełne informacje i porady dotyczące ewentualnych działań zaradczych można znaleźć na ulotce


Wskazówka: Za pomocą aplikacji Tetra Aquatics szybko, łatwo i niezawodnie wyznaczysz parametry wody, korzystając ze smartfona


Dodatkowe informacje

Paski testowe Tetra pozwalają szybko i łatwo zbadać sześć najważniejszych parametrów wody w oczku w jednym prostym kroku: wystarczy zamoczyć pasek w wodzie i poruszać nim przez jedną do dwóch sekund, a następnie strząsnąć z niego wodę i po 60 sekundach odczytać najważniejsze informacje na temat jej parametrów. Wynik można porównać z wzornikiem kolorów, aby ustalić, które wartości znajdują się w bezpiecznym zakresie. Mierzy poziom pH, twardość ogólną i węglanową (GH + KH), zawartość azotynów (NO2-), azotanów (NO3-) i chloru (Cl2) w wodzie akwarium. Organizmy żyjące w akwarium, takie jak ryby, silnie reagują na nadmierne zmiany poziomu pH, co wpływa na ich samopoczucie. Twardość ogólna ma wpływ na funkcje życiowe ryb, podczas gdy twardość węglanowa bezpośrednio kształtuje stabilność wartości pH (bufor pH). Paski testowe mierzą również poziom azotynów i azotanów w wodzie akwarium. Azotyny są bardzo szkodliwe, nawet w małych stężeniach, i nie powinny znajdować się w wodzie w wykrywalnych ilościach. Azotany to substancje biogenne, które sprzyjają wzrastaniu roślin. Jednak nadmierna zawartość NO3- może działać szkodliwie na ryby i sprzyjać nadmiernemu porostowi glonów. W wodzie może być obecny także chlor, który jest niebezpieczny dla ryb i roślin. Podobnie jak w przypadku azotynów, w wodzie nie powinno być też chloru w wykrywalnych ilościach. Aplikacja Tetra Aquatics może także służyć do szybkiego i niezawodnego odczytywania parametrów wody za pomocą smartfona.

Dodatkowe informacje

FAQs

Dlaczego należy sprawdzać parametry wody?

Nawet woda, która wygląda na czystą i przejrzystą, niekoniecznie jest zdrowa dla organizmów zamieszkujących akwarium. Z tego powodu należy regularnie, najlepiej raz na tydzień, kontrolować 6 najważniejszych parametrów wody akwariowej. Te parametry to: wartość pH, ogólna twardość, twardość węglanowa, poziom azotynów, poziom azotanów i poziom chloru. Taka kontrola pozwala szybko zauważyć wszelkie znaczące zmiany w jakości wody i natychmiast rozwiązać problem.

Co zrobić, jeżeli któraś z wartości odbiega od normy?

W załączonej ulotce opisano wiele potencjalnych rozwiązań, takich jak częściowa wymiana wody, zastosowanie odpowiednich środków uzdatniających wodę i inne metody czyszczenia. Na stronie Tetra https://www.tetra.net/pl-pl/odkrywa%c4%87/narz%c4%99dzia/praktyczne-narz%c4%99dzia/system-piel%c4%99gnacji również znajduje się wiele bardziej szczegółowych informacji i metod. Darmowa aplikacja Tetra Aquatics (https://www.tetra.net/pl-pl/odkrywa%c4%87/apps/tetra-apps/tetra-aquatics) także bardzo pomaga w kontrolowaniu parametrów wody. Wystarczy zainstalować ją na smartfonie i użyć razem z paskami testowymi Tetra lub z testami odczynnikowymi.

Jak dokładnie działają paski testowe Tetra 6in1?

Paski są niezwykle proste w użyciu – zanurz je w wodzie na jedną do dwóch sekund, wyjmij i strzepnij nadmiar wody. Następnie skorzystaj z tabeli kolorów na pudełku (opakowanie po 25 sztuk) lub na paczce (opakowanie po 10 sztuk) i odczytaj wartość poziomu chloru. Po 60 sekundach możesz odczytać pozostałe wartości. Jeśli są w normie, wszystko jest w porządku! Jeżeli którakolwiek wartość nie mieści się w normie, znajdziesz informacje o tym, co należy zrobić w ulotce produktu i na stronie internetowej Tetra https://www.tetra.net/en/en/discover/tools/practical-tools/care-system. Jeżeli skorzystasz z aplikacji Tetra Aquatics w celu obliczenia wartości, aplikacja automatycznie podpowie Ci właściwe rozwiązania.

Czy paski testowe Tetra mogą być używane przez dzieci?

W zależności od wieku, dzieci mogą używać pasków testowych Tetra pod stałą opieką i nadzorem dorosłych. Wiele dzieci lubi wykonywać pomiary parametrów wody, co jednocześnie pozwala im zdobywać wiedzę o biologii i właściwościach chemicznych wody akwariowej.

Czym różnią się testy paskowe i odczynnikowe?

Testy paskowe pozwalają zmierzyć 6 najważniejszych parametrów wody: wartość pH, ogólną twardość, twardość węglanową, poziom azotynów, azotanów i chloru. Daje to właścicielowi akwarium szybką informację na temat jakości wody w akwarium. Testy odczynnikowe umożliwiają wykonanie jeszcze bardziej precyzyjnego badania i zmierzenie takich parametrów jak poziom żelaza, dwutlenku węgla czy tlenu.

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...