Tetra Pond WaterBalance

Ten uzdatniacz do wody zapewnia długotrwałą i naturalną równowagę biologiczną stabilizującą ważne parametry jakości wody w oczku wodnym. Zapewnia niezbędne składniki odżywcze wymagane dla zdrowej biologicznie wody.

  • Stabilizacja parametrów wody
  • Zmniejszenie poziomów fosforanów
  • Wzmocnienie roślin

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

250 ml

500 ml

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Uzdatniacz do wody zapewniający naturalną równowagą biologiczną w oczku


Tworzy doskonałe i stabilne parametry wody: stabilizuje pH i twardość węglanową KH, jednocześnie zmniejszając stężenie fosforanów


Zawiera pierwiastki śladowe, witaminy i substancje organiczne ważne dla ryb, roślin i mikroorganizmów


Zwiększa zdolność samooczyszczania się wody


Pomaga poprawić jakość wody


Wspiera rozwój i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów


Tetra Pond WaterBalance

Ten uzdatniacz do wody zapewnia długotrwałą i naturalną równowagę biologiczną stabilizującą ważne parametry jakości wody w oczku wodnym. Zapewnia niezbędne składniki odżywcze wymagane dla zdrowej biologicznie wody.

Stabilizacja parametrów wody
Zmniejszenie poziomów fosforanów
Wzmocnienie roślin

Dostępne rozmiary

250 ml

500 ml

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Uzdatniacz do wody zapewniający naturalną równowagą biologiczną w oczku


Tworzy doskonałe i stabilne parametry wody: stabilizuje pH i twardość węglanową KH, jednocześnie zmniejszając stężenie fosforanów


Zawiera pierwiastki śladowe, witaminy i substancje organiczne ważne dla ryb, roślin i mikroorganizmów


Zwiększa zdolność samooczyszczania się wody


Pomaga poprawić jakość wody


Wspiera rozwój i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów


Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...