Tetra Pond SedimentMinus

Ogranicza gromadzenie się mułu w oczkach wodnych.

  • Eliminacja osadu
  • Wiosna
  • Jesień

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

500 ml

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Zapewnia biologiczny rozkład organicznych cząstek mułu (liści, szczątków roślin, pozostałości pokarmu, rybich odchodów, itp.)


Zmniejsza częstotliwość koniecznego czyszczenia oczka wodnego i filtrów


Poprawia przejrzystość oczka wodnego


Zawiera mikroorganizmy skutecznie rozkładające muł


Ogranicza gromadzenie się mułu i nie narusza ekosystemu oczka jak przy częstym czyszczeniu


Zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się mułu i wspomaga biologiczną równowagę w oczku


Poprawia jakość wody w oczkach wodnych


‎Łatwe i szybkie stosowanie dzięki płynnej formule produktu


Zawartość: 100 ml na 2000 litrów wody w zbiorniku wodnym


Dodatkowe informacje

Dodatkowy produkt: Tetra Pond WaterStabiliser Efekt działania może zostać zwiększony przy zastosowaniu systemu napowietrzania zbiornika.

Dodatkowe informacje

Tetra Pond SedimentMinus

Ogranicza gromadzenie się mułu w oczkach wodnych.

Eliminacja osadu
Wiosna
Jesień

Dostępne rozmiary

500 ml

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Zapewnia biologiczny rozkład organicznych cząstek mułu (liści, szczątków roślin, pozostałości pokarmu, rybich odchodów, itp.)


Zmniejsza częstotliwość koniecznego czyszczenia oczka wodnego i filtrów


Poprawia przejrzystość oczka wodnego


Zawiera mikroorganizmy skutecznie rozkładające muł


Ogranicza gromadzenie się mułu i nie narusza ekosystemu oczka jak przy częstym czyszczeniu


Zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się mułu i wspomaga biologiczną równowagę w oczku


Poprawia jakość wody w oczkach wodnych


‎Łatwe i szybkie stosowanie dzięki płynnej formule produktu


Zawartość: 100 ml na 2000 litrów wody w zbiorniku wodnym


Dodatkowe informacje

Dodatkowy produkt: Tetra Pond WaterStabiliser Efekt działania może zostać zwiększony przy zastosowaniu systemu napowietrzania zbiornika.

Dodatkowe informacje

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...