Tetra Pond AlgoFin*

Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa uporczywe glony nitkowate oraz inne gatunki glonów wystepujące w stawie ogrodowym.

  • Zwalczanie glonów
  • Lato
  • Czysta woda

* Produkty zwalczajace glony należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

250 ml

500 ml

1 L

3 L

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Skutecznie zwalcza uporczywe skrętnice, glony pływające i sinice


Zapobiega rozwojowi glonów


Niszczy glony po dwóch do trzech tygodni


Niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie


Do stosowania w ozdobnych oczkach wodnych z rybami, roślinami i mikroorganizmami


*Środki glonobójcze należy stosować z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


FAQs

How does algae develop? / What causes algae to grow?

Algae occurs wherever water is found – even if the water is only a temporary presence. It does not become visible until it gets out of control, and may cause problems. Algae can proliferate very quickly in favourable conditions, grow over everything else and negatively impact the water parameters. To prevent algae, the first thing you need to do is stop conditions from developing that encourage algae growth:

1) Avoid and/or limit intense light from the sun or lighting by choosing a suitable, shaded location for the pond. Another useful tip is to include floating plants such as water lilies that also reduce the incidence of sunlight.
 
2) Reduce high nitrate and phosphate levels or prevent high levels from occurring using fast-growing pond and marsh plants. The plants absorb nitrate and phosphate as nutrients before excess nitrate and phosphate enable algae to grow.

3) Remove built-up sediment and other dead organic material from the water at an early stage.

What can I do to stop blanketweed?

Blanketweed is a sign of good water quality combined with excessive light penetration. You can reduce light penetration in a totally natural way by adding and specifically fertilising floating plants such as hornwort or water lettuce. You can also effectively treat blanketweed with Tetra Pond AlgoFin followed by Tetra Pond AlgoClean.

What can I do to stop floating algae?

Reduce light penetration and excessive nitrate and phosphate levels. The incidence of light can be reduced with water lilies or floating plants (hornwort, water lettuce), for example. Also make sure to feed your fish moderate quantities of food with low nutrient input levels. We recommend Tetra Pond AlgoRem to specifically target floating algae.

What can I do to stop blue-green algae?

Blue-green algae means that your pond does not have the right biological balance. Make sure that your pond is sufficiently aerated, give your fish a moderate amount of food and remove sources of decay (caused by fish waste and dead plant material). We also recommend changing the water and adding filter bacteria such as Tetra Pond FilterStart. You should also clean your filter regularly.
To combat blue-green algae specifically, we recommend using Tetra Pond AlgoFin and Tetra Pond AlgoClean.

How can I prevent algae?

To prevent algae, the first thing you need to do – early in the year – is stop conditions from developing that encourage algae growth:

1) Avoid and/or limit intense light from the sun or lighting by choosing a suitable, shaded location for the pond. Another useful tip is to include floating plants such as water lilies that also reduce the incidence of sunlight.
 
2) Reduce high nitrate and phosphate levels or prevent high levels from occurring using fast-growing pond and marsh plants. The plants absorb nitrate and phosphate as nutrients before excess nitrate and phosphate enable algae to grow.

3) Remove built-up sediment and other dead organic material from the water at an early stage.

4) Avoid overfeeding the fish in the pond.
 

My pond water is green, but clear. What’s the issue here?

Green water indicates that floating algae is probably just starting to grow. We recommend using Tetra Pond AlgoRem to specifically inhibit its growth.

How does the product work?

Tetra Pond AlgoFin combats all forms of algae – particularly blanketweed, but also green algae, floating algae and smear algae.

My fish died after I used this product. Did I do something wrong?

The treatment is safe for fish provided the dosing instructions are followed. It is important to ensure sufficient aeration during treatment.

I used the product but nothing happened. Did I do something wrong?

It takes two to three weeks for Tetra Pond AlgoFin to have a noticeable effect.

How often may the product be used?

If a half dosage is used, this can be repeated after three to four weeks.

Is the product safe for koi, goldfish and sturgeon too?

Yes, the product is safe for koi, goldfish and sturgeon.

Is the product safe for turtles and frogs too?

To date, there has been no indication of intolerance among turtles and frogs.

Can the UV lamp be switched on during treatment? When should it be switched back on?

No, the UV lamp should remain switched off for the duration of the treatment; otherwise, Tetra Pond AlgoFin cannot take effect. The UV lamp should not be used until the algae treatment is complete.

Can this product be used in pools or swimming areas too?

No, the product is not suitable for use in pools or swimming areas.

Can the product be used in aquariums too?

No, the product is designed only for use in ponds.

Do the fish need to be removed from the pond during treatment?

No, the product is safe for all fish if used correctly.

Should the pond filter be switched on while the product is added to the pond?

Yes, the filter ensures that the product disperses well. 

Is the product safe for my plants and filter bacteria?

The treatment is safe for plants and filter bacteria provided the dosing instructions are followed. 

What is the product’s shelf life after opening?

The product has a shelf life of six months after opening.

What do I need to remember during treatment?

It is important to ensure sufficient aeration while using the product for treatment.

At what times of year can I use the product?

Tetra Pond AlgoFin can be used from spring to autumn if necessary.

At what temperature can I use the product?

The product can be used regardless of the temperature.

I am currently using a different anti-algae product. Is there any possibility of interactions with the Tetra product?

We cannot rule out interactions with other products.

Can I use this product to prevent algae?

Yes, Tetra Pond AlgoFin can be used to prevent algae.

How long does it take for the product to dissolve?

The speed at which the product dissolves depends on the size of the pond and the water circulation. However, the product dissolves very well in water.

Wygodne w użyciu

Uporczywe glony nitkowate

Glony nitkowate generalnie wymagają dobrej jakości wody i zwykle rozwija się stopniowo: najczęściej swobodnie pływają i dryfują w oczku wodnym, ale także występują jako nitkowate kępki, które przyczepiają się do podłoża, roślin lub innych powierzchni. 
 

 

Zwalczanie glonów nitkowatych

Glony nitkowa należy usuwać z wody, np. za pomocą siatki. Dotaktowo, aby skutecznie je zwalczyć zalecamy stosowanie produktu Tetra Pond AlgoFin, który atakuje organizm i metabolizm glonów niszcząc je.

Pierwszym krokiem w utrzymaniu pięknego oczka wodnego

jest stosowanie Tetra Pond WaterStabiliser

 

Tetra Pond AlgoFin*

Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa uporczywe glony nitkowate oraz inne gatunki glonów wystepujące w stawie ogrodowym.

Zwalczanie glonów
Lato
Czysta woda

* Produkty zwalczajace glony należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dostępne rozmiary

250 ml

500 ml

1 L

3 L

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Skutecznie zwalcza uporczywe skrętnice, glony pływające i sinice


Zapobiega rozwojowi glonów


Niszczy glony po dwóch do trzech tygodni


Niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie


Do stosowania w ozdobnych oczkach wodnych z rybami, roślinami i mikroorganizmami


*Środki glonobójcze należy stosować z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


FAQs

How does algae develop? / What causes algae to grow? 

Algae occurs wherever water is found – even if the water is only a temporary presence. It does not become visible until it gets out of control, and may cause problems. Algae can proliferate very quickly in favourable conditions, grow over everything else and negatively impact the water parameters. To prevent algae, the first thing you need to do is stop conditions from developing that encourage algae growth:

1) Avoid and/or limit intense light from the sun or lighting by choosing a suitable, shaded location for the pond. Another useful tip is to include floating plants such as water lilies that also reduce the incidence of sunlight.
 
2) Reduce high nitrate and phosphate levels or prevent high levels from occurring using fast-growing pond and marsh plants. The plants absorb nitrate and phosphate as nutrients before excess nitrate and phosphate enable algae to grow.

3) Remove built-up sediment and other dead organic material from the water at an early stage.

What can I do to stop blanketweed? 

Blanketweed is a sign of good water quality combined with excessive light penetration. You can reduce light penetration in a totally natural way by adding and specifically fertilising floating plants such as hornwort or water lettuce. You can also effectively treat blanketweed with Tetra Pond AlgoFin followed by Tetra Pond AlgoClean.

What can I do to stop floating algae? 

Reduce light penetration and excessive nitrate and phosphate levels. The incidence of light can be reduced with water lilies or floating plants (hornwort, water lettuce), for example. Also make sure to feed your fish moderate quantities of food with low nutrient input levels. We recommend Tetra Pond AlgoRem to specifically target floating algae.

What can I do to stop blue-green algae? 

Blue-green algae means that your pond does not have the right biological balance. Make sure that your pond is sufficiently aerated, give your fish a moderate amount of food and remove sources of decay (caused by fish waste and dead plant material). We also recommend changing the water and adding filter bacteria such as Tetra Pond FilterStart. You should also clean your filter regularly.
To combat blue-green algae specifically, we recommend using Tetra Pond AlgoFin and Tetra Pond AlgoClean.

How can I prevent algae? 

To prevent algae, the first thing you need to do – early in the year – is stop conditions from developing that encourage algae growth:

1) Avoid and/or limit intense light from the sun or lighting by choosing a suitable, shaded location for the pond. Another useful tip is to include floating plants such as water lilies that also reduce the incidence of sunlight.
 
2) Reduce high nitrate and phosphate levels or prevent high levels from occurring using fast-growing pond and marsh plants. The plants absorb nitrate and phosphate as nutrients before excess nitrate and phosphate enable algae to grow.

3) Remove built-up sediment and other dead organic material from the water at an early stage.

4) Avoid overfeeding the fish in the pond.
 

My pond water is green, but clear. What’s the issue here? 

Green water indicates that floating algae is probably just starting to grow. We recommend using Tetra Pond AlgoRem to specifically inhibit its growth.

How does the product work?

Tetra Pond AlgoFin combats all forms of algae – particularly blanketweed, but also green algae, floating algae and smear algae.

My fish died after I used this product. Did I do something wrong?

The treatment is safe for fish provided the dosing instructions are followed. It is important to ensure sufficient aeration during treatment.

I used the product but nothing happened. Did I do something wrong?

It takes two to three weeks for Tetra Pond AlgoFin to have a noticeable effect.

How often may the product be used? 

If a half dosage is used, this can be repeated after three to four weeks.

Is the product safe for koi, goldfish and sturgeon too? 

Yes, the product is safe for koi, goldfish and sturgeon.

Is the product safe for turtles and frogs too? 

To date, there has been no indication of intolerance among turtles and frogs.

Can the UV lamp be switched on during treatment? When should it be switched back on?

No, the UV lamp should remain switched off for the duration of the treatment; otherwise, Tetra Pond AlgoFin cannot take effect. The UV lamp should not be used until the algae treatment is complete.

Can this product be used in pools or swimming areas too? 

No, the product is not suitable for use in pools or swimming areas.

Can the product be used in aquariums too? 

No, the product is designed only for use in ponds.

Do the fish need to be removed from the pond during treatment? 

No, the product is safe for all fish if used correctly.

Should the pond filter be switched on while the product is added to the pond? 

Yes, the filter ensures that the product disperses well. 

Is the product safe for my plants and filter bacteria? 

The treatment is safe for plants and filter bacteria provided the dosing instructions are followed. 

What is the product’s shelf life after opening? 

The product has a shelf life of six months after opening.

What do I need to remember during treatment?

It is important to ensure sufficient aeration while using the product for treatment.

At what times of year can I use the product? 

Tetra Pond AlgoFin can be used from spring to autumn if necessary.

At what temperature can I use the product? 

The product can be used regardless of the temperature.

I am currently using a different anti-algae product. Is there any possibility of interactions with the Tetra product? 

We cannot rule out interactions with other products.

Can I use this product to prevent algae? 

Yes, Tetra Pond AlgoFin can be used to prevent algae.

How long does it take for the product to dissolve? 

The speed at which the product dissolves depends on the size of the pond and the water circulation. However, the product dissolves very well in water.

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Wygodne w użyciu

Uporczywe glony nitkowate

Glony nitkowate generalnie wymagają dobrej jakości wody i zwykle rozwija się stopniowo: najczęściej swobodnie pływają i dryfują w oczku wodnym, ale także występują jako nitkowate kępki, które przyczepiają się do podłoża, roślin lub innych powierzchni. 
 

 

Zwalczanie glonów nitkowatych

Glony nitkowa należy usuwać z wody, np. za pomocą siatki. Dotaktowo, aby skutecznie je zwalczyć zalecamy stosowanie produktu Tetra Pond AlgoFin, który atakuje organizm i metabolizm glonów niszcząc je.

Pierwszym krokiem w utrzymaniu pięknego oczka wodnego

jest stosowanie Tetra Pond WaterStabiliser

 

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...