Tetra Medica GeneralTonic Plus

Wielozadaniowy środek na najbardziej rozpowszechnione choroby słodkowodnych ryb ozdobnych. Pomaga zwalczać infekcje bakteryjne oraz choroby ektopasożytnicze, jak kostioza i odinoza.

  • Leczenie chorych ryb

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

20 ml

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Wielozadaniowy środek leczniczy dla słodkowodnych ryb ozdobnych


Przeznaczony do leczenia najbardziej rozpowszechnionych chorób ryb


Pomaga goić rany, zwalczać infekcje bakteryjne oraz choroby ektopasożytnicze, jak kostioza i odinoza.


Nieodpowiedni dla bezkręgowców i delikatnych gatunków roślin, jak na przykład glewiki


Tetra Medica GeneralTonic Plus

Wielozadaniowy środek na najbardziej rozpowszechnione choroby słodkowodnych ryb ozdobnych. Pomaga zwalczać infekcje bakteryjne oraz choroby ektopasożytnicze, jak kostioza i odinoza.

Leczenie chorych ryb

Dostępne rozmiary

20 ml

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Wielozadaniowy środek leczniczy dla słodkowodnych ryb ozdobnych


Przeznaczony do leczenia najbardziej rozpowszechnionych chorób ryb


Pomaga goić rany, zwalczać infekcje bakteryjne oraz choroby ektopasożytnicze, jak kostioza i odinoza.


Nieodpowiedni dla bezkręgowców i delikatnych gatunków roślin, jak na przykład glewiki


Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...