Tetra pH/KH Plus

+

Tetra pH/KH Plus

Tetra pH/KH Plus maakt een nauwkeurige en gecontroleerde verhoging van de carbonaathardheid (KH) mogelijk. De pH-waarde is afhankelijk van de carbonaathardheid en de koolstofdioxidewaarde (CO2). Als de CO2-waarde constant is, kan de pH-waarde alleen worden beïnvloed door de carbonaathardheid.


Doseercalculator
Details
  • Stabiliseert de pH-waarde en voorkomt een plotselinge daling van de zuurgraad
  • Optimale aanpassing van de KH- en pH-waarde is ook belangrijk voor natuurgetrouw aquariumwater om in de behoeften van de verschillende vissoorten te voorzien
  • Controleer waterwaarden regelmatig bijvoorbeeld met Tetra Test 6in1
  • 250 ml voor 1000 liter aquariumwater (verhoging van de KH met ongeveer 1°dH)
  • Voor alle zoet- en zeewateraquaria
Dosering
5 ml per 20 liter aquariumwater verhoogt de KH met ongeveer 1°dH. Voor een verhoging van meer dan 1°dH de dosering aanpassen, bijv. verhoging met 2°dH: 10 ml per 20 liter. Maximale verhoging per dag: 3°dH.
Heeft u een vraag over dit product?

Tetra pH/KH Plus


Winkel zoeker

Tetra pH/KH Plus

Winkel zoeker