Tetra Medica FungiStop Plus

+

Tetra Medica FungiStop Plus

Middel voor de behandeling van schimmelinfecties en broedschimmel bij zoetwatersiervissen. Helpt ook tegen uitwendige bacteriële infecties en bekschimmel.

De instructies zorgvuldig lezen voor gebruik. Voor diergeneeskundig gebruik. Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Niet geschikt voor ongewervelde dieren. Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.


Doseercalculator
Details
  • Geneesmiddel voor zoetwatersiervissen
  • Voor de behandeling van schimmelinfecties, broedschimmel, bacteriële slijmhuidinfecties en bekrot
  • Niet geschikt voor ongewervelde dieren en gevoelige plantensoorten zoals hoornblad
Dosering

FAQ

Wat moet ik doen als ik te veel geneesmiddel heb toegediend?

Ververs bij een overdosering een evenredig deel van het aquariumwater.


Wat moet ik doen als ik één dosering ben vergeten?

Als u één dosering bent vergeten, dien deze dan zo snel mogelijk toe en maak de behandeling volgens de voorschriften af. Verhoog de dosering niet! Deze informatie geldt voor


  • GeneralTonic Plus
  • ContraIck Plus
  • FungiStop Plus
  • HexaEx
  • TremaCestoNemaEx

Mijn kind heeft Tetra Medica ingenomen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw plaatselijke vergiftigingencentrum en houd de verpakking van het product bij de hand, zodat u vragen over de ingrediënten kunt beantwoorden. Laat uw kind niet zonder toezicht alleen en houd hem of haar goed in de gaten.


Welke maatregelen moet ik in mijn aquarium nemen tijdens de behandeling?

Volg de instructies op de verpakking. Hier vindt u ook informatie over maatregelen die mogelijk moeten worden genomen na afloop van de behandeling.


Moet ik alle vissen behandelen of alleen vissen die symptomen vertonen?

Om verspreiding van de ziekte of herinfectie te voorkomen moet u alle vissen in uw aquarium behandelen en ook alle andere aanbevolen maatregelen nemen.


Heeft u een vraag over dit product?

Tetra Medica FungiStop Plus


Winkel zoeker

Tetra Medica FungiStop Plus

Winkel zoeker