První pomoc vašim rybám

Schopnost diagnostikovat a léčit nejčastější nemoci akvarijních ryb je pro každého majitele akvária zásadní. Pokud jsou totiž zdravotní problémy akvarijních ryb včas odhaleny, většinou je lze snadno vyřešit. Nicméně ne každý má dostatečné zkušenosti, aby dokázal určit přesnou diagnózu. A to je chvíle, kdy přichází Tetra – odborník na krmivo a přípravky pro péči o ryby: Tetra Medica se svou zbrusu novou koncepcí umožňuje přesnou diagnostiku, která je jednodušší než kdy předtím. Jedná se o kompletní portfolio řešení, které účinně podchycuje a napravuje nejčastější zdravotní problémy ryb.


Dostupnost výrobku se může lišit podle konkrétního sortimentu dané země.

Snadno identifikujte choroby sladkovodních tropických ryb

Bílé skvrny, roztřepené ploutve nebo zablokované dýchání jsou vážný problém. Vzhledem k tomu, že nemoci se mohou rychle zhoršovat, společnost Tetra doporučuje, abyste vždy měli po ruce rychlou první pomoc. Nová řada produktů Tetra Medica je nezbytná pro ochranu vodních živočichů a rostlin!

Příznaky/Onemocnění

Poškození a odumírání ploutví (ploutve jako by byly „okousané“), roztřepené ploutve, bělavé okraje ploutví, kalné sliznice a oči, zarudnutí kůže a zánět, otevřené rány. 
Onemocnění: Bakteriální infekce a poranění.

Možné příčiny

Příčinou výskytu patogenu může být přidání nové sádky ryb, špatně ošetřená voda, stresované ryby, špatné životní podmínky, nevhodná kombinace druhů ryb, poškození způsobená pokousáním a sekundární infekce přenášené parazity.

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Proveďte částečnou výměnu většiny objemu vody v akváriu, zkontrolujte její kvalitativní parametry a zlepšete životní podmínky ryb. Použijte Tetra Medica GeneralTonic Plus*.

Příznaky/Onemocnění

Bílé skvrnky na kůži a ploutvích ryb.
Onemocnění: Bílé skvrny, nazývané též ichthyo, způsobují jednobuněční nálevníci Ichthyophthirius multifiliis.

Kalné sliznice, namáhavý dech, tření o rostliny a o další předměty v akváriu, znehybnění ploutví, ryba začne být samotářská, neplave a nemá chuť k jídlu.
Onemocnění: Častou příčinou jsou jednobuněční ektoparazité, jako jsou nálevníci Chilodonella, Trichodina a Tetrahymena nebo bičíkovec Costia. V případě těžkého postižení dojde k zarudnutí a zanícení velkých ploch kůže ryb.

Možné příčiny

  • Téměř vždy se tak děje v důsledku přidání nové sádky ryb.

  • Může k tomu dojít po přidání nové sádky ryb nebo může být parazit ve vodě akvária přítomen latentně a infekce může propuknout, pokud je voda špatně ošetřovaná nebo ryby jsou stresované. Stres může být způsoben špatnými životními podmínkami, nevhodnou kombinací druhů ryb nebo špatnou výživou.

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Ihned proveďte částečnou výměnu vody a přidejte do ní přípravek Tetra Medica ContraIck Plus*. Zkontrolujte parametry kvality vody, zlepšete životní podmínky ryb a ověřte, zda jsou spolu jen druhy, které mohou žít společně. Sledujte životní cyklus parazita. Ošetření v akváriích, která jsou infikována bílou skvrnitostí, se může několikrát opakovat.

Příznaky/Onemocnění

Vatovité výrůstky na těle ryb.
Onemocnění: Mykóza způsobená např. plísněmi Saprolegnia nebo Achlya.

Možné příčiny

Může nastat jako sekundární infekce po vnějších poraněních, po napadení parazitem nebo bakteriálních infekcích, především v akváriích se špatnou vodou a oslabenými rybami.

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Ihned proveďte částečnou výměnu vody a přidejte do ní přípravek Tetra Medica FungiStop Plus*. Zkontrolujte parametry kvality vody a zlepšete životní podmínky ryb.

Příznaky/Onemocnění

Příznaky jsou nejprve spíše generické, například ryba začne být samotářská nebo se změní barva její kůže (především u terčovců se objeví ztmavnutí kůže). Ryby často produkují hlenovité, gelovité výměšky a ubývají na hmotnosti. V pokročilém stádiu choroby se náhle začnou kolem hlavy rybek vytvářet dírky a dutinky (onemocnění se proto také někdy nazývá „děrová nemoc“).
Onemocnění: Endoparazitičtí bičíkovci jako např. Hexamita, Octomitus a Spironucleus. Díra v hlavě může být také obecným příznakem nedostatku nebo může být způsobena bakteriální infekcí.

Možné příčiny

Může k tomu dojít přidáním nové sádky ryb nebo může být parazit ve vodě akvária přítomen latentně a infekce může propuknout, zejména pokud je voda špatně ošetřovaná nebo ryby jsou stresované. Běžně se to stává u terčovců žijících v nevhodných životních podmínkách nebo při nevhodné kombinaci ryb stejného druhu (sociální stres).

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Proveďte částečnou výměnu vody a přidejte do ní přípravek Tetra Medica HexaEx, s účinnou látkou: 2-amino-5-nitrothiazol. Zlepšete rybám životní podmínky a do akvária dávejte jen vhodné kombinace ryb.

Příznaky/Onemocnění

V případě napadení červy začnou ryby rychle ubývat na váze, i když nadále konzumují normální množství krmiva, a někdy dokonce projevují i známky žravosti. Endoparazitičtí kapřivci a červoci (kotevní červi) jsou na těle ryb jasně viditelní.
Onemocnění: Endoparazitičtí červi jako hlístice (např. kapilárie rodu Capillaria a roupi rodu Oxyurida), tasemnice a malí parazitičtí korýši na těle ryb, například kapřivci (Argulus) a červoci (Lernaea).

Rychlé nebo trhavé dýchání, dušnost, tření o předměty v akváriu, nadměrná produkce slizu, kalné sliznice a někdy zarudnutí až zanícení kůže.
Onemocnění: Ektoparazitické monogenetické motolice (označované jako kožní a žábroví červi), např. druhy Gyrodactylus a Dactylogyrus.

Možné příčiny

Příčinou výskytu patogenu může být přidání nové sádky ryb, špatně ošetřená voda, stresované ryby, špatné životní podmínky, nevhodná kombinace druhů ryb, poškození způsobená pokousáním a sekundární infekce přenášené parazity.

Napadení může způsobit přidání nové sádky ryb nebo může být parazit ve vodě akvária přítomen latentně a infekce může propuknout, zejména pokud je voda špatně ošetřovaná nebo ryby jsou stresované.

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Proveďte částečnou výměnu vody, důkladně vyčistěte substrát a přidejte přípravek Tetra Medica TremaCestoNemaEx*, s účinnou látkou: diflubenzuron. Celkově zlepšete životní podmínky ryb. Důkladně vyčistěte substrát a filtr.

FungiStop Plus

Remedy designed to treat fungal infections and spawn fungus in freshwater ornamental fish. Also helps to treat external bacterial infections and mouth decay.

HexaEx


s účinnou látkou: 2-Amino-5-nitrothiazol

Tetra Medica HexaEx je vysoce účinná ochrana proti endoparazitickým bičíkovcům.

Choroby studenovodních ryb

Na choroby studenovodních ryb společnost Tetra nabízí široké spektrum přípravků zaměřených především na nejběžnější choroby zlatých ryb.

Příznaky/Onemocnění

Poškození a odumírání ploutví (ploutve jako by byly „okousané“), roztřepené ploutve, bělavé okraje ploutví, kalné sliznice a oči, zarudnutí kůže a zánět, poranění.
Onemocnění: Bakteriální infekce a poranění.

Bílé skvrnky na kůži a ploutvích ryb.
Onemocnění: Bílé skvrny, nazývané též ichthyo, způsobují jednobuněční nálevníci Ichthyophthirius multifiliis.

Kalné sliznice, namáhavý dech, tření o rostliny a o další předměty v akváriu, znehybnění ploutví, ryba začne být samotářská, neplave a nemá chuť k jídlu.
Onemocnění: Častou příčinou jsou jednobuněční ektoparazité, jako jsou nálevníci Chilodonella, Trichodina a Tetrahymena nebo bičíkovec Costia. V případě těžkého postižení dojde k zarudnutí a zanícení velkých ploch kůže ryb. Při nákaze nálevníkem Ichthyophthirius multifiliis (viz výše) se budou rybám tvořit také drobné bílé skvrnky na kůži a ploutvích.

Vatovité výrůstky na těle ryb.
Onemocnění: Mykóza způsobená např. plísněmi Saprolegnia nebo Achlya.

Možné příčiny

Patogeny zavlečené přidáním nové sádky ryb. Špatně ošetřované, stresované ryby. Špatné životní podmínky. Nevhodná kombinace druhů ryb. Poškození způsobená pokousáním a sekundární infekce přenášené parazity.

Téměř vždy důsledek přidání nové sádky ryb. 

Napadení může způsobit přidání nové sádky ryb nebo může být parazit ve vodě akvária přítomen latentně a infekce může propuknout, pokud je voda špatně ošetřovaná nebo ryby jsou stresované. Stres může být způsoben špatnými životními podmínkami, nevhodnou kombinací druhů ryb nebo špatnou výživou. 

Toto může nastat jako sekundární infekce po vnějších poraněních, po napadení parazitem nebo bakteriálních infekcích, především v akváriích se špatnou vodou a oslabenými rybami.

Úkon, který je potřeba okamžitě provést

Proveďte částečnou výměnu vody a přidejte do ní přípravek Tetra Goldfish GoldMed. Zkontrolujte parametry kvality vody a zlepšete životní podmínky ryb. V případě výskytu ichthyo: Sledujte životní cyklus parazita. Ošetření v akváriích, která jsou infikována bílou skvrnitostí, se může několikrát opakovat.

Goldfish GoldMed

Tetra Goldfish GoldMed je univerzální léčba nejběžnějších rybích chorob, jako je bílá skvrnitost, kožní a žábroví parazité, degenerace ploutví, plísňové infekce, a jako prevence sekundárních infekcí.