Tetra Pond WaterStabiliser

+

Tetra Pond WaterStabiliser

Rychle a efektivně stabilizuje důležité hodnoty kvality vody v zahradních jezírkách, čímž zabraňuje vzniku nadměrně měkké vody.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Zvyšuje uhličitanovou tvrdost KH a zabraňuje tomu, aby voda byla příliš měkká
  • Stabilizuje hodnotu pH a zabraňuje ztrátám ryb
  • Stabilní hodnoty KH a pH jsou pro zdravou vodu velmi důležité
  • Rychle se rozpouští, nekalí vodu a působí ihned
Další informace o produktech

Doporučení: Pro stabilizaci pH by hodnota KH měla být v rozmezí 3 až 10

Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra Pond WaterStabiliser


Vyhledávání prodejců

Tetra Pond WaterStabiliser

Lokalizátor obchodů