Adatvédelmi nyilatkozat | Tetra.net

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmet és a titoktartást nagyon komolyan vesszük és megfelelünk a vonatkozó nemzeti és európai adatvédelmi előírásoknak. Az alábbiak ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk az adatokat, különös tekintettel arra, hogy milyen információkat és személyes adatokat tárolunk és mit teszünk velük.

A https://www.tetra.net/hu-hu/ webhelyen elérhető kínálatunk és szolgáltatásaink egy részére eltérő rendelkezések vonatkozhatnak. Ezen további előírások, pl. a pénzvisszafizetési akciók, a terméktesztek, az ingyenes termékpromóciók az ajánlatunk vagy szolgáltatásunk keretében kerülnek részletezésre, és az alábbi rendelkezésekkel szemben elsőbbséget élveznek.

1.    Adatkezelő

Az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében a személyes adatainak gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért felelős jogi személy a Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Németország („Adatkezelő”, a GDPR 4. cikk (7) bekezdése).

2.    A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

2.1.     Személyes adat

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ (a GDPR 4. cikk (1) bekezdése).

Magába foglalja különösképpen az Ön nevét, e-mail-címét, telefonszámát, címét, születési dátumát, valamint különféle készletadatokat, amelyeket Ön az online rendelés, regisztráció, ügyfélfiók létrehozása vagy a kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül elküldött kérdés során ad meg (a továbbiakban: „Személyes adat”).

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azokra a statisztikai adatokra, melyeket technikai okok miatt gyűjtünk, amikor meglátogatja a honlapunkat, amelyek anomizáltak és ezért közvetlenül nem köthetőek az Ön személyéhez. E statisztikai adatok információt tartalmaznak arról, milyen gyakran keresi fel a honlapunkat, mennyi időt tölt a honlapunkon, milyen oldalakat keres fel, valamint a böngésző(k)ről, IP-címekről, a szoftver és a hardver tulajdonságairól. Az információ anonimizált formában kerül összegyűjtésre és kezelésre annak érdekében, hogy többet tudjunk meg a honlapunk használatáról és azt ennek megfelelően tudjuk optimalizálni. 

2.2.     Az Ön adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

Honlapjaink általában Személyes adatok bevitele nélkül használhatók. Ha a honlapunkon Személyes adatok gyűjtés folyik, akkor ez, amikor csak lehetséges, önkéntes alapon zajlik.

A Személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjtjük és dolgozzuk fel, az alábbi célokra:

2.2.1.    Üzleti kapcsolatunk érdekében

Összegyűjtjük és feldolgozzuk nevét, címét, korábbi vásárlásainak adatait és hasonló Személyes adatokat, amelyekre a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat kezelésére van szükség, pl. egy kérdésének megválaszolásához, az Önnel kötött megállapodás feldolgozásához, a megrendelt termékek kiszállításához, kifizetések feldolgozásához vagy technikai adminisztrációs célból. Az adatfeldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jelenti, mivel arra az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez van szükség.

A Személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig üzleti kapcsolatunk fennáll. Ha három évig nem jön létre közöttünk üzleti tranzakció, Személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve, ha a hosszabb ideig történő tárolásukra jogszabály kötelez bennünket.

 2.2.2.    Adatbázisunkban profil létrehozása

Amikor első alkalommal vesz fel velünk a kapcsolatot, adatbázisunkban profilt hozunk létre az Ön számára. Minden további Személyes adatot, amelyet ezt követően ad meg a részünkre, pl. vásárlás vagy ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel keretében, szintén a profiljában mentünk el. Az adatfeldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jelenti, mivel arra az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez van szükség.

A Személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig üzleti kapcsolatunk fennáll. Ha három évig nem jön létre közöttünk üzleti tranzakció vagy Ön nem keresi meg ügyfélszolgálatunkat, Személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve, ha a hosszabb ideig történő megőrzésükre jogszabály kötelez bennünket.

 2.2.3.    Feliratkozás hírlevélre és a hírlevélhasználat elemzése

a)                    Feliratkozás

Ha e-mail címlistánkra feliratkozik, az Ön által megadott Személyes adatokat az Ön engedélyével fogjuk felhasználni arra, hogy heti rendszerességgel e-mailben hírlevelet küldjük Önnek. A feliratkozáshoz meg kell adnia e-mail-címét. Minden további információt teljes mértékben önkéntes alapon lehet megadni, amelyet arra fogunk felhasználni, hogy a hírlevelet az Ön érdeklődésének megfelelően személyre szabjuk, illetve hogy a hírlevélben jobban meg tudjuk szólítani (név, nem). A hírlevelek aktuális ajánlatokat, híreket és termékeinkről szóló információkat fognak tartalmazni, valamint általános tanácsokat és tudnivalókat a termékeinkkel kapcsolatos kérdésekről. A feldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása jelenti.

Személyes adatait erre a célra őrizzük meg, (i) amíg a hírlevélről le nem iratkozik illetve (ii) legfeljebb 18 hónapig, ha egyetlen hírlevelet sem nyit meg. Személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve, ha a hosszabb ideig történő tárolásukra jogszabály kötelez bennünket.

Hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, azonnali hatállyal visszavonhatja, ha e-mailben küldött hírlevelünkről leiratkozik. Leiratkozáshoz használja az e-mailben küldött hírlevél alján lévő leiratkozási linket, kapcsolatfelvételi adatlapunkat vagy küldjön e-mailt az alábbi címre: gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

b)                    A hírlevélhasználat elemzése

Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére törekszünk. Ezt szem előtt tartva az e-mailben kiküldött hírleveleket értékeljük, pl. hogy az e-mail címek léteznek-e, a hírlevelet megnyitották-e, a hírlevélben talélható mely hivatkozásokat használták és hogy van-e válasz vagy (automatikus) válasz, hibaüzenet stb.). A feldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása jelenti.

Személyes adatait e célból két évig őrizzük meg. Személyes adatait töröljük vagy anomizáljuk, kivéve, ha a hosszabb ideig történő tárolásukra jogszabály kötelez bennünket.

2.3.     Kiskorúak hozzájárulása

A 16. életévüket be nem töltött személyek nem adhatnak meg számunkra Személyes adatokat a szüleik vagy törvényes képviselőjük előzetes engedélye nélkül.

2.4.     Hozzájárulás esetén: A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha a Személyes adatok feldolgozásának jogi alapját az Ön hozzájárulása jelenti, hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Ne feledje, hogy hozzájárulásának visszavonása nem érinti a feldolgozásnak a visszavonás előtti jogszerűségét. 

3.   Hogyan osztjuk meg a Személyes adatait külső felekkel?

Személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben adjuk át külső feleknek:

  • A Spectrum Brands csoporton belül kapcsolt vállalatainknak, Németországban működő ügyféltámogatási szolgáltatónknak vagy helyi disztribúciós partnereinknek az Ön által megadott címtől függően, a Tetra weboldala használatával, az Ön kérésével vagy a köztünk fennálló üzleti kapcsolattal összefüggésben;
  • Azon informatikai ügynökségeknek, akik informatikai szolgáltatásokat biztosítanak a részünkre, és akik ezen adatokat kizárólag e szolgáltatások céljából dolgozzák fel (pl. hírlevélküldő rendszerekhez); és
  • Szükség esetén bíróságoknak, választottbíróságoknak, bűnüldöző hatóságoknak, szabályozó hatóságoknak vagy ügyvédeknek a jogszabályi megfelelés érdekében illetve jogok vagy jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében.

Amennyiben más vállalatokkal kötünk szerződést annak érdekében, hogy a nevünkben feladatokat hajtsanak végre egy adatfeldolgozási megállapodás keretében és az Ön Személyes adatait e célból továbbítjuk, az említett vállalat vagy vállalatok kötelesek az Ön Személyes adatait védeni és azokat csak az adatfeldolgozókkal kötött megállapodásokban rögzített konkrét célokra felhasználni.

Amennyiben az Ön megadott lakhelyétől függően az Európai Unió illetve az Európai Gazdasági Térség területén kívülre továbbítunk adatokat, ezekben az országokban a személyes adatokat külső feleknek csak akkor továbbítjuk, ha a címzett a jogszabályok, pl. az EU szabványos szerződési feltételei által előírt megfelelő óvintézkedést tett illetve ha az Adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

További információkat kérhet, pl. másolatokat igényelhet a megfelelő óvintézkedésekről, vagy a konkrét adattovábbítással kapcsolatban tett intézkedésekről a gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com címen.

4.    Az Önt a Személyes adataival kapcsolatban megillető jogok

Bizonyos követelmények teljesülése esetén Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

• Hozzáférést kérhet az általunk Önről feldolgozott Személyes adatokhoz,

• Személyes adatai helyesbítését kérheti,

• Személyes adatai törlését kérheti.

• Személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérheti,

• Tiltakozhat Személyes adatai feldolgozása ellen,

•Kérheti Személyes adatai tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását (adathordozhatóság), vagy

• Jövőbeni hatállyal visszavonhatja jövőbeni hozzájárulását.

• Önnek joga van arra is, hogy ne terjedjen ki Önre egy kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló, többek között a profilalkotással kapcsolatos döntés hatálya.

Jogai érvényesítéséhez az alábbi címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

Tetra GmbH

DSR Request

Herrenteich 78

49324 Melle

Telefon: +49 (0) 54 22 / 1 05 0

Fax: +49 (0) 54 22 / 4 29 85

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Kérésére a vonatkozó jogi előírások alapján adunk választ.

5.    Sütik

A Sütikre vonatkozó szabályzatunkkal kapcsolatos további információért és Sütikre vonatkozó szabályzatunk elolvasásához kattintson ide.

6.    Adatbiztonság

Mindent megteszünk azért, hogy az összes technikai és szervezeti lehetőségünket felhasználjuk arra, hogy az Ön adatait úgy tároljuk, hogy harmadik személy számára hozzáférhetetlenek legyenek. 

Az összes adatot olyan szervereken tároljuk, melyek a legmagasabb biztonsági színvonal mellett működnek és védettek a külső felek általi hozzáférési kísérletekkel szemben. 

7.    Adatvédelmi tisztviselőnk

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy Személyes adatai általunk történő feldolgozásával kapcsolatban kérdése van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8.    Az Ön panasz benyújtási joga

Ha úgy véli, hogy a Személyes adatai feldolgozása sérti az adatvédelmi jogszabályokat, jogosult az illetékes felügyeleti hatóságoknál panaszt tenni.

© Tetra GmbH, 2018. május