Products

Tetra Test KH
Meet betrouwbaar en nauwkeurig de carbonaathardheid
Tetra Test NH3/NH4+
Meet betrouwbaar en nauwkeurig het ammoniakgehalte
Tetra Test NO2-
Meet betrouwbaar en nauwkeurig het nitrietgehalte
Tetra Test NO3-
Meet betrouwbaar en nauwkeurig het nitraatgehalte
Tetra Hydrometer
Meet het zoutgehalte en het soortelijk gewicht
Tetra Test PO4
Meet betrouwbaar en nauwkeurig het fosfaatgehalte