Βαλβίδα ελέγχου Tetra CV 4

Η βαλβίδα ελέγχου CV 4 επιτρέπει στην αντλία αέρα να τοποθετείται κάτω από τη στάθμη του νερού έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό στην αντλία αέρα, π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

  • Ανταλλακτικό αντλίας αέρα

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν?

Έχετε μια ερώτηση?

Αποστολή

Το αίτημά σας απεστάλη

Επιλέξτε ένα μέγεθος για να εμφανιστούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα

CV 4

Ηλεκτρονικές αγορές

Loading...

Έμποροι στην περιοχή σας

Λεπτομέρειες

πρότυπο υψηλής ποιότητας λόγω αυστηρού ποιοτικού ελέγχου


Βαλβίδα ελέγχου Tetra CV 4

Η βαλβίδα ελέγχου CV 4 επιτρέπει στην αντλία αέρα να τοποθετείται κάτω από τη στάθμη του νερού έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό στην αντλία αέρα, π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ανταλλακτικό αντλίας αέρα

Επιλέξτε ένα μέγεθος για να εμφανιστούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα

CV 4

Ηλεκτρονικές αγορές

Loading...

Έμποροι στην περιοχή σας

Λεπτομέρειες

πρότυπο υψηλής ποιότητας λόγω αυστηρού ποιοτικού ελέγχου


Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν?

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν?

Έχετε μια ερώτηση?

Αποστολή

Το αίτημά σας απεστάλη

Επιλέξτε ένα μέγεθος για να εμφανιστούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα
Ηλεκτρονικές αγορές
Loading...