Πολιτική Ιδιωτικότητας - Tetra Europe

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Εκλαμβάνουμε την προστασία δεδομένων και απορρήτου πάρα πολύ σοβαρά και ακολουθούμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Πιο κάτω ακολουθούν οι πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων, σημπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα, ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα αποθηκεύουμε, και τι κάνουμε με αυτά.

Μερικές από τις προσφορές ή υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω του https://www.tetra.net/uk/en καλύπτονται από διαφορετικούς κανονισμούς. Πρόσθετοι κανονισμοί, όπως: προώθηση με επιστροφή χρημάτων, δοκιμή προϊόντων, δωρεάν προώθηση προϊόντων, αναφέρονται στο πλαίσιο της προσφοράς μας ή της υπηρεσίας μας και έχουν προτεραιότητα έναντι των ακόλουθων κανονισμών. 

1.    Ελεγκτής

Ο υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω αυτού του ιστότοπου, και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") είναι η Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Germany (“Ελεγκτής”, Αρθ. 4 (7) ΓΚΠΔ).

2.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

2.1.     Προσωπικά Δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Αρθ.4 (1) ΓΚΠΔ)

Αυτό περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα, το όνομά σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, καθώς και πολλά απογραφικά δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, μιας εγγραφής, το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη ή την αποστολή ενός ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας (εφεξής αναφέρονται ως "Προσωπικά Δεδομένα"

Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε για τεχνικούς λόγους όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, και τα οποία είναι ανώνυμα κι έτσι δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με εσάς, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας, τον χρόνο που αφιερώσατε στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφθήκατε, πληροφορίες για το(τα) πρόγραμμα(τα) περιήγησης, την IP διεύθυνση, τα χαρακτηριστικά του λογισμικού και του υλισμικού. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται ανώνυμα με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας ώστε να το βελτιστοποιήσουμε ανάλογα. 

2.2.     Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας

Γενικά, οι ιστότοποί μας μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς την καταχώριση Προσωπικών Δεδομένων. Στο βαθμό που οι ιστοσελίδες μας συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα, αυτό γίνεται σε εκούσια βάση όπου αυτό είναι εφικτό.

Πιο αναλυτικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.1.    Για την εμπορική μας σχέση

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με το όνομά σας, διεύθυνση, ιστορικό αγορών και παρόμοια Προσωπικά Δεδομένα που χρειάζονται για να διαχειριστούμε την επιχειρηματική μας σχέση, για παράδειγμα, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, να επεξεργαστούμε τη συμφωνία που κάναμε μαζί σας, να παραδώσουμε τις παραγγελίες σας, να επεξεργαστούμε πληρωμές ή για τεχνικούς, διοικητικούς λόγους. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 (1), παραγρ. β του ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπόνηση συμβολαίων μαζί σας.

Θα διατηρήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η εμπορική μας σχέση. Αν δεν υπάρξουν συναλλαγές μεταξύ μας για τρία έτη, θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εκτός εάν μας ζητηθεί νομικά να τα διαφυλάξουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2.2.2.    Δημιουργία λογαριασμού στη βάση δεδομένων μας

Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά, δημιουργούμε για εσάς έναν λογαριασμό στη βάση δεδομένων μας. Όλα τα επιπλέον Προσωπικά Δεδομένα που θα υποβάλλετε στη συνέχεια σε εμάς, π.χ. μέσω αγορών ή επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, θα αποθηκευτούν στον λογαριασμό σας. Η νομική βάση γι αυτή την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 (1), παραγρ. β του ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπόνηση συμβολαίων μαζί σας. 

Θα διατηρήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η εμπορική μας σχέση. Αν δεν υπάρξουν συναλλαγές μεταξύ μας για τρία έτη, θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εκτός εάν μας ζητηθεί νομικά να τα διαφυλάξουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2.2.3.    Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο και ανάλυση της χρήσης του ενημερωτικού δελτίου

α)                    Εγγραφή

Εάν εγγραφείτε στη λίστα αποστολής μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που θα υποβάλετε με τη σύμφωνη γνώμη σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εβδομαδιαία βάση. Για να εγγραφείτε, θα πρέπει να υποβάλετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, θα υποβληθεί απολύτως εθελοντικά και θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου στα ενδιαφέροντά σας ή στη βέλτιστη προσφώνησή σας στο ενημερωτικό δελτίο (όνομα, φύλο). Τα ενημερωτικά δελτία θα περιλαμβάνουν τις τρέχουσες προσφορές, νέα και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, καθώς επίσης και γενικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με θέματα γύρω από τα προϊόντα μας. Η νομική βάση γι αυτή την επεξεργασία είναι η σύμφωνη γνώμη σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1), παραγρ. α του ΓΚΠΔ.

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας γι αυτό το σκοπό είτε (i) μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή (ii) εάν δεν έχετε ανοίξει κανένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για μέγιστο διάστημα 18 μηνών. Στη συνέχεια θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εκτός εάν μας ζητηθεί νομικά να τα διαφυλάξουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Μπορείτε να αποσύρετε τη σύμφωνη γνώμη σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, χωρίς κανένα λόγο και με άμεση ισχύ, καταργώντας την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας είτε μέσω του συνδέσου κατάργησης εγγραφής, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου, είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

β)                   Ανάλυση της χρήσης του ενημερωτικού δελτίου

Επιδίωξή μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Για το σκοπό αυτό, κάνουμε αξιολογήσεις των απεσταλμένων ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, π.χ. εάν οι καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων είναι διαθέσιμες, εάν τα ενημερωτικά δελτία ανοίχτηκαν, ποιοι σύνδεσμοι των ενημερωτικών δελτίων έχουν χρησιμοποιηθεί και εάν υπάρχει απάντηση ή επιστροφή [(αυτόματη) απάντηση, μήνυμα σφάλματος, κλπ]. Η νομική βάση γι αυτή την επεξεργασία είναι η σύμφωνη γνώμη σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1), παραγρ. α του ΓΚΠΔ.

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας γι αυτό το σκοπό για δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εκτός εάν μας ζητηθεί νομικά να τα διαφυλάξουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

2.2.4. Αιτήσεις εργασίας / Προσωπικά Δεδομένα υποψηφίων για εργασία

Αν καταθέσετε αίτηση για εργασία στην εταιρεία μας, πρέπει να συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, περιλαμβανομένου του ονόματός σας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / φυσικής διεύθυνσης, κλπ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά σας προσόντα. Αυτά τα δεδομένα θα επεξεργαστούν με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης, η νομική αιτιολόγηση είναι το Άρθρο 6.1. (β) του ΓΚΠΔ. Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης, παρέχετε αυτά τα δεδομένα εκούσια. 

Στην περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα αρχειοθετήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης και μετά θα διαγραφούν. Αυτό δεν θα ισχύει εάν νομικοί κανονισμοί δεν επιτρέπουν τη διαγραφή τους ή εάν τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν για αποδεικτικούς λόγους, π.χ. σε περίπτωση αξιώσεων κατά της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο 6 1 (ζ) του ΓΚΠΔ. 

Επιπλέον, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης σας, ενόσω η αίτησή σας είναι αρχειοθετημένη, οι πληροφορίες σας μπορεί να εξεταστούν για άλλες ανάλογες θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορεί να καταστούν διαθέσιμες στη διάρκεια των έξι μηνών. Η αντίστοιχη νομική αιτιολόγηση είναι το Άρθρο 6.1. (β) του ΓΚΠΔ.

Στη διαδικασία αιτήσεων δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη, εξατομικευμένη λήψη απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΓΚΠΔ.

2.3.     Σύμφωνη γνώμη ανηλίκων

Τα άτομα κάτω της ηλικίας των 16 δεν μπορούν να υποβάλουν Προσωπικά Δεδομένα σε εμάς χωρίς την πρότερη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.

2.4.     Που δηλώνετε τη σύμφωνη γνώμη σας: Δικαίωμα απόσυρσης της σύμφωνης γνώμης

Οπουδήποτε η σύμφωνη γνώμη σας αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορείτε να αποσύρετε τη σύμφωνη γνώμη σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και χωρίς κανένα λόγο. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η απόσυρση της σύμφωνης γνώμης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την απόσυρση.  

3.    Πως μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτα μέρη

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα μεταφερθούν σε τρίτα μέρη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε συνεργαζόμενες εταιρείες μέσα στον όμιλο Spectrum Brands, στον παροχέα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση πελατών ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία ή σε τοπικούς συνεργάτες διανομής, ανάλογα με τη δηλωθείσα τοποθεσία σας, σε σχέση με την χρήση που κάνετε του ιστότοπου Tetra, το αίτημά σας σε εμάς ή την εμπορική σχέση μας μαζί σας. 
  • Ακόμη, στα ΙΤ πρακτορεία μας, τα οποία μας προσφέρουν ΙΤ υπηρεσίες και τα οποία επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο με σκοπό αυτές τις υπηρεσιες (π.χ. σύστημα ενημερωτικών δελτίων), σε δικαστήρια, φορείς διαιτησίας, κανονιστικούς φορείς ή δικηγόρους, εάν χρειαστεί για νομικούς λόγους ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή νομικών αξιώσεων.

Ενόσω συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό μας στο πλαίσιο της συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων και προώθησης των Προσωπικών Δεδομένων σας γι αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί από την εν λόγω εταιρεία ή εταιρείες να προστατεύσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό που περιγράφεται στη συμφωνία μας με αυτούς τους επεξεργαστές δεδομένων. 

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε δεδομένα εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ, ανάλογα με την δηλωθείσα τοποθεσία σας, θα μεταφέρουμ προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς αναδόχους σε αυτές τις χώρες, μόνο εάν ο ανάδοχος έχει επαρκείς προστατευτικούς μηχανισμούς όπως απαιτείται από τον νόμο, όπως οι Τυοποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ ή εάν είναι πιστοποιημένος υπό την Ασπίδα Ιδιωτικότητας.

Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, όπως αντίγραφα των αντίστοιχων προστατευτικών μηχανισμών, των μηχανισμών που εφαρμόζονται για ειδικές μεταφορές, επικοινωνώντας με το gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

4.    Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Εάν εκπληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

•Αίτηση πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε

•Αίτηση διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων σας

•Αϊτηση διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας

•Αϊτηση περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας

•Ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

•Αίτηση να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και τεχνικά αναγνώσιμη μορφή (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), ή

•απόσυρση όποιας μελλοντικής σύμφωνης γνώμης με μελλοντική ισχύ

•Να μην περιλαμβάνεστε στην επεξεργασία αποκλειστικά αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, περιλαμβανομένης της σκιαγράφησης προφίλ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την αξίωση των δικαιωμάτων σας ως ακολούθως:

Tetra GmbH

DSR Request

Herrenteich 78

49324 Melle

Phone +49 (0) 54 22 / 1 05 0

Fax +49 (0) 54 22 / 4 29 85

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.    Cookies (Δεδομένα εντοπισμού)

Για να μάθετε περισσότερα για την πολιτική μας σχετικά με τα cookies, κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Πολιτική Cookie. 

6.    Ασφάλεια Δεδομένων

Καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να αποθηκεύσουμε τα Δεδομένα σας χρησιμοποιώντας όλες τα τεχνολογικά και οργανωτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να εμποδίσουμε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

Όλα τα Δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές με ύψιστα πρότυπα ασφάλειας για να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια τρίτων μερών να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα. 

7.   Ο υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας ή για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8.   Το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία

Εάν νομίζετε πως η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς παραβιάζει τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή.

© Tetra GmbH, May 2019