Produkty

Tetra Pond AquaSafe
Bezpieczna woda dla ryb stawowych.
Tetra Pond FilterZym
Wspomaga rozwój pożytecznych bakterii filtracyjnych, zapewnia zdrowe środowisko wodne.
Tetra Pond WaterBalance
Zapewnia zdrowe i zrównoważone środowisko wodne w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.
Tetra Pond SeasonStart
Zapewnia optymalny start stawu ogrodowego po okresie zimowym.
Tetra Pond AquaFit
Wzbogaca wodę stawową o niezbędne substancje stwarzając korzystne warunki wodne dla ryb, roślin wodnych oraz mikroorganizmów.
Tetra Pond CrystalWater
Pozwala szybko uzyskać czystą wodę w oczku.
Tetra Pond WaterStabiliser

Szybko i skutecznie stabilizuje istotne parametry wody w stawie ogrodowym

Tetra Pond SedimentMinus
Ogranicza osad organiczny w oczkach wodnych.
Tetra Pond PhosphateMinus

Skutecznie redukuje stężenie fosforanów stanowiących pożywkę dla glonów

Tetra Pond Peat&Straw Extract

Preparat barwiący wodę i ograniczający przenikanie przez nią światła.