Polityka prywatności

Polityka prywatności | Tetra

Bardzo poważnie traktujemy poufność i ochronę danych osobowych oraz przestrzegamy krajowych i europejskich przepisów regulujących ochronę danych. Chcemy zatem objaśnić najważniejsze aspekty związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych, szczególnie zaś to, które informacje i dane osobowe są przechowywane oraz to, jak się z nimi obchodzimy.

W związku z indywidualnymi ofertami lub usługami oferowanymi i świadczonymi poprzez naszą witrynę internetową mogą obowiązywać dalsze lub odmienne od tych zasad warunki. Te specjalne warunki zostaną Państwu przedstawione w ramach takiej oferty lub usługi. Będą one miały pierwszeństwo przed warunkami ogólnymi.

1. Administrator danych

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych zgodnie z postanowieniami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych to firma Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Niemcy.

2.1. Dane osobowe 

Termin „dane osobowe” odnosi się do danych indywidualnych dotyczących osób lub okoliczności materialnych osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania.

W szczególności dotyczy on imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu, daty urodzenia oraz danych inwentaryzacyjnych, które dostarczają nam Państwo w procesie zamówienia online, rejestracji, tworzenia konta klienta oraz zapytań składanych za pomocą naszego formularza kontaktowego (od tej pory nazywanych „danymi”).

Nie obejmuje on danych statystycznych, które zbierane są domyślnie z przyczyn natury technicznej, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, i których nie można bezpośrednio połączyć z użytkownikiem. Są to między innymi informacje o tym, jak często odwiedzają Państwo naszą witrynę, ile spędzają na niej czasu i które strony odwiedzają, a także informacje na temat przeglądarki, adresów IP oraz właściwości oprogramowania i sprzętu. Te informacje zbierane są i przetwarzane w formacie zanonimizowanym w celu zbadania sposobów korzystania z naszej witryny, aby odpowiednio ją zoptymalizować. 

2.2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych 

Do korzystania z naszej witryny nie jest wymagane podawanie żadnych danych. Jeśli na naszej witrynie zbierane są dane, ich podawanie powinno w miarę możliwości być działaniem dobrowolnym. 

Wszystkie dotyczące Państwa dane, które uzyskaliśmy w ramach relacji biznesowej, będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów zadeklarowanych w momencie, gdy podawali Państwo te dane, czyli na przykład w celu przetworzenia Państwa zapytania, realizacji zawartej z Państwem umowy, dostarczenia zamówionych produktów, realizacji płatności, do celów reklamowych, w szczególności dostarczania biuletynów (patrz punkt 3) lub do celów administracji technicznej.

W sytuacji, gdy ujawnią Państwo dane innych osób, takie jak imię i nazwisko małżonka czy kolegi z pracy, założymy, że uzyskali Państwo na to zgodę danej osoby. 

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą podawać nam żadnych danych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Państwa dane zostaną udostępnione stronom trzecim, w szczególności agencjom, z którymi współpracujemy, wyłącznie jeśli będzie to niezbędne do wdrożenia i przeprowadzenia określonych działań, a Państwo wyrazili uprzednio zgodę na przekazanie takich danych. Jeśli zlecamy innym firmom realizację działań, do których wymagane jest przetwarzania danych zamówienia i w tym celu udostępniamy im Państwa dane osobowe, firmy te są naturalnie zobowiązane do ochrony takich danych i mogą wykorzystać je jedynie do tego, ściśle określonego celu.

3. Biuletyn e-mailowy 

Publikujemy nasz biuletyn, korzystając z narzędzia do rozsyłania biuletynów MailChimp, będącego własnością The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; „MailChimp”). Dane przechowywane są na serwerach w Stanach Zjednoczonych. MailChimp ma certyfikat poświadczający zgodność z zawartym pomiędzy UE i USA porozumieniem dotyczącym ochrony danych osobowych Privacy Shield. Ponadto zawarliśmy z MailChimp własną umowę dotyczącą przetwarzania danych. MailChimp będzie wykorzystywać Państwa adres e-mail wyłącznie w naszym imieniu i nie będzie wysyłać do Państwa własnych wiadomości. MailChimp oferuje możliwość analizy statystycznej danych dotyczących użytkowania. Obejmuje ona informacje takie jak ta, czy wiadomość e-mailowa dotarła do adresata, czy została odrzucona przez serwer, a także które odnośniki zostały kliknięte. 

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookies można znaleźć online na stronie http://mailchimp.com/legal/privacy/

W dowolnym momencie i bez podawania wyjaśnień mogą Państwo anulować subskrypcję biuletynu ze skutkiem natychmiastowym. Aby anulować subskrypcję, wystarczy kliknąć odnośnik w e-mailu, skorzystać z naszego formularza kontaktowego lub napisać na adres service@tetra.net

4. Pliki cookie

Więcej informacji na temat zasad stosowania plików cookie można znaleźć tutaj.

5. Bezpieczeństwo danych

Staramy się wykorzystywać wszystkie techniczne i organizacyjne możliwości, aby przechowywać Państwa dane w taki sposób, który uniemożliwi dostęp do nich stronom trzecim.. 

Wszystkie dane przechowywane są na serwerach zarządzanych zgodnie z surowymi normami zabezpieczeń oraz chronionych przed dostępem nieuprawnionych osób i przed niewłaściwym wykorzystaniem.

6. Ogólnie dostępny opis procedur (Sekcje 4e nr 1 – 8 i 4g(2) niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG) 

Zapewnienie ochrony danych osobowych, czyli ochrona Państwa praw osobistych, jest dla nas niezmiernie ważne. Mogą Państwo mieć pewność, że będziemy postępować z Państwa danymi w sposób odpowiedzialny i że zastosowaliśmy niezbędne techniczne oraz organizacyjne środki, aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia przechowywanych danych.

Zgodnie z artykułem 4g(2) niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) inspektor ochrony danych ma obowiązek udostępnić informacje wyszczególnione w artykule 4e(1), w punktach 1 – 8 ustawy BDSG, w stosownej formie, każdej osobie, która o nie wystąpi. Niniejszym wypełniamy swoje zobowiązanie, pomijając konieczność wystąpienia o dostęp do tych danych przez Państwa.

Aby zapoznać się z ogólnie dostępnym opisem procedur, należy kliknąć tutaj.

7. Prawo do informacji, jak również do jej poprawiania, usuwania lub blokowania 

Po przesłaniu pisemnego żądania mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatnie informacje dotyczące przechowywanych przez nas danych na Państwa temat, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych. Mają Państwo także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania swoich danych w dowolnej chwili.

Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail, faksu lub listu: 

Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle
Telephone:+49 (0)5422 10 50
Telefax:+49 (0)5422 42 98 5
E-mail: service@tetra.net

Przystąpimy do usunięcia, modyfikacji lub zablokowania Państwa danych w zakresie dopuszczalnym prawem.