Tetra Medica TremaCestoNemaEx (składnik czynny: diflubenzuron)

Lekarstwo opracowane do leczenia zarobaczenia u słodkowodnych ryb ozdobnych. Pomaga, na przykład, w przypadkach zarobaczenia skóry lub skrzeli, na przykład pasożytami z grupy Gyrodactylus i Dactylogyrus.

  • Leczenie chorych ryb

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary

20 ml

Buy online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Środek leczniczy dla słodkowodnych ryb ozdobnych


Zwalcza robaki endopasożytnicze w rodzaju nicieni, cestod (tasiemców), drobnych pasożytniczych skorupiaków, takich jak widłonogi (Lernaea), oraz pasożyty skóry i skrzeli (Gyrodactylus i Dactylogyrus)


Nieodpowiedni dla bezkręgowców


Tetra Medica TremaCestoNemaEx (składnik czynny: diflubenzuron)

Lekarstwo opracowane do leczenia zarobaczenia u słodkowodnych ryb ozdobnych. Pomaga, na przykład, w przypadkach zarobaczenia skóry lub skrzeli, na przykład pasożytami z grupy Gyrodactylus i Dactylogyrus.

Leczenie chorych ryb

Buy Online

Loading...

Znajdź najbliższy sklep

Szczegóły

Środek leczniczy dla słodkowodnych ryb ozdobnych


Zwalcza robaki endopasożytnicze w rodzaju nicieni, cestod (tasiemców), drobnych pasożytniczych skorupiaków, takich jak widłonogi (Lernaea), oraz pasożyty skóry i skrzeli (Gyrodactylus i Dactylogyrus)


Nieodpowiedni dla bezkręgowców


Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytania dotyczące produktu?

Czy masz pytanie?

Wyślij

Twoja wiadomość została wysłana

Dostępne rozmiary
Buy online
Loading...