Kluczowe parametry wody stawowej
Jeśli chcesz wiedzieć, czy woda w oczku wodnym jest odpowiednia dla organizmów w nim żyjących należy regularnie kontrolować jej parametry. Na parametry wody oddziałuje wiele czynników. O ich roli i wpływie na organizmy wodne w oczku wodnym dowiesz się z dalszej części artykułu.
© Tetra GmbH

Parametry wody stawowej

Dla utrzymania równowagi biologicznej w oczku wodnym niezbędne są odpowiednie parametry wody i warunki środowiskowe. Oczko wodne jest sztucznym zbiornikiem, które wymaga szczególnej opieki.

Na parametry wody wpływa wiele czynników w tym opady deszczu, podmiana części wody przy użyciu nieuzdatnionej wody wodociągowej, zbyt duża liczba ryb w zbiorniku, przekarmianie lub nawet nieodpowiednia instalacja urządzeń technicznych. Dlatego tak ważne jest regularna kontrolowanie parametrów wody w oczku, a także test wody, którą zamierzasz dodać do zbiornika.

Jak sprawdzać parametry wody ?

Jakość wody można szybko i prosto sprawdzić przy użyciu testów paskowych, które pozwalają kontrolować najważniejsze parametry wody w ciągu kilku sekund. Z pomocą Tetra Pond Test 6in1   szybko sprawdzisz poziom chloru, azotanów (NO2), azotynów (NO3), twardości węglanowej (KH), twardości ogólnej (GH) i pH.

Najważniejsze parametry wody stawowej: pH

Jednym z podstawowych parametrów wody stawowej jest jej odczyn , czyli pH. Jego wartość wskazuje na kwasowość, neutralność lub zasadowość wody. Poziom pH może być szybko sprawdzony przy użyciu testów paskowych lub kropelkowych, bez konieczności użycia pH-metru.  Jeżeli pH wody ma wartość niższą niż 7, mamy do czynienia z wodą kwaśną, woda o pH wyższym niż 7 to woda neutralna lub zasadowa. Większość ryb stawowych najlepiej czuje się w wodzie o pH między 6.5 i 8.5. Wartość pH może ulegać zmianie w zależności od pory dnia, dlatego należy przeprowadzać jej testy o różnych porach.

Oczyn wody (pH) ma bezpośredni wpływ na twardość węglanową. Jeśli w oczku wodnym poziom pH gwałtownie obniżył się, lub przeciwnie, znacznie wzrósł, należy zastosować preparat stabilizujący  wartość pH. Dodatkowo, w takich przypadkach zaleca się częściową podmianę wody.

  • Optymalne pH w oczku wodnym : 6.5 – 8.5

Najważniejsze parametry wody stawowej: twardość węglanowa

Jak już wspomniano, twardość węglanowa wody jest ściśle powiązana z jej odczynem (pH). Optymalny poziom KH w wodzie stawowej to ok. 3 °dH. W okresach intensywnego wzrostu roślin, nadmiernego rozwoju glonów lub w stawach o dużej liczbie ryb twardość węglanowa powinna być regularnie kontrolowana. Częściowa podmiana wody oraz specjalny preparat stabilizujący  parametry pomoże kontrolować poziom KH.

  • Odpowiedni poziom KH wody stawowej : ok. 3 °dH

Najważniejsze parametry wody stawowej: twardość ogólna

Twardość ogólną wody w dużej mierze determinują jony wapnia i magnezu, które są w niej rozpuszczone. Im większa zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie, tym wyższa twardość ogólna. Wodę o twardości ogólnej poniżej 8 – 10 °dH uznaje się za wodę miękką, wodę o twardości ogólnej 18 – 20 °dH – za twardą. Magnez i wapń odgrywają ważną rolę w ekosystemie wodnym dlatego ich zawartość w wodzie, powinna być na odpowiednio wysokim poziomie. Podobnie jak w przypadku innych parametrów, przy zbyt niskim poziomie twardości ogólnej należy przeprowadzić częściową podmianę wody.

  • Krytyczny poziom GH: bardzo niski

Najważniejsze parametry wody stawowej: amoniak i amon

Amoniak (NH4+) i amon (NH3) powstają w wyniku procesów przemiany materii oraz rozkładu martwych fragmentów roślin i resztek pożywienia. Zawartość amoniaku w wodzie może stanowić zagrożenie dla ryb i innych organizmów w oczku wodnym. W dobrze funkcjonującym zbiorniku, amon i amoniak są szybko rozkładane do azotynów, a następnie nietoksycznych azotanów przez bakterie nitryfikacyjne.

Aby proces przemiany toksycznego amoniaku w bezpieczne dla ryb azotany przebiegł prawidłowo, w zbiorniku musi zachodzić filtracja biologiczna wody. Za filtrację wody (biologiczną, mechaniczną oraz chemiczną) odpowiada filtr, który jest niezbędny szczególnie w przypadku gęsto zarybionych zbiorników. Do napowietrzania wody z kolei w oczku wodnym służy pompa napowietrzająca.

  • Odpowiednie wartości amoniaku/amonu w wodzie stawowej: niewykrywalne

Najważniejsze parametry wody stawowej: azotyny i azotany

Jak już wcześniej omówiliśmy, azotyny są rozkładane przez bakterie do nietoksycznych azotanów. W przypadku niewłaściwej filtracji biologicznej, zbyt duży poziom azotynów utrzymujący się przez dłuższy czas stanowi zagrożenie dla ryb. Aby wspomóc rozwój pożytecznych bakterii filtracyjnych, a tym samym zredukować nadmierny poziom azotynów do filtra należy wrzucić preparat Tetra Pond FilterZym  , który stwarza optymalne środowisko wodne dla pożytecznych bakterii filtracyjnych. Azotany z kolei są składnikiem odżywczym roślin, ale także glonów. Aby nie dopuścić do nadmiernego rozwoju glonów w zbiorniku należy systematycznie kontrolować poziom azotanów, a w okresach powolnego wzrostu glonów podmieniać część wody w stawie.  (Link to algae text)

  • Właściwy poziom azotynów: niewykrywalny
  • Właściwy poziom azotanów: jak najniższy

Najważniejsze parametry wody stawowej: fosforany

Fosforany, które dostają się do wody w wyniku procesów przemiany materii oraz gnicia roślin i resztek pokarmów, mogą niekorzystnie wpływać na jakość wody w oczku wodnym. Zbyt wysoki poziom fosforanów zazwyczaj prowadzi do nadmiernego rozwoju glonów. Aby tego uniknąć, należy kontrolować populację ryb w zbiorniku, karmić ryby wyłącznie pokarmami wysokiej jakości oraz oczyszczać dno zbiornika. W celu usunięcia organicznych osadów z dnia oczka wodnego należy zastosować specjalny preparat – Tetra SedimentMinus  , który zawiera aktywne bakterie oraz enzymy rozkładające osady, zwiększa przejrzystość wody oraz zapewnia równowagę biologiczną w zbiorniku. Dodatkowo, podmiany wody oraz odpowiednia obsada roślinna w zbiorniku pomogą w utrzymaniu poziomu fosforanów na niskim poziomie.

  • Optymalny poziom fosforanów: jak najniższy

Najważniejsze parametry wody stawowej: tlen

Ilość tlenu w wodzie stawowej zależy od temperatury wody. Im cieplejsza woda, tym mniej tlenu w się w niej znajduje. Aby zidentyfikować problem z natlenieniem wody, należy przeprowadzić test wody w godzinach porannych, gdyż o tej porze zawartość tlenu w wodzie jest najniższa. Latem, w gorące i wilgotne dni, a także w okresach szybkiego wzrostu roślin lub nieoczekiwanej inwazji glonów, napowietrzanie jest szczególnie istotne. Brak tlenu w wodzie stawowej prowadzi bowiem do śmierci ryb. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie pompy napowietrzającej (np. Tetra Pond APK),  która zapewni przepływ wody w zbiorniku i odpowiednie napowietrzenie. Pompa powinna być włączana szczególnie nocami.

  • Krytyczny poziom tlenu w wodzie stawowej: < 5 mg/l w zbiorniku z karpiami

Tetra Pond Test 6in1

Paski testowe w szybki i łatwy sposób sprawdzające jakość wody w ciągu 60 sekund

AUTOR: Tetra GmbH
DATA: 01.03.2017