Vissen voorbereiden op het voorjaar
In het voorjaar hebben vijvervissen licht verteerbaar maar energierijk voedsel nodig dat het water niet onnodig belast. Want hoewel hun stofwisseling in het koude water nog niet op volle toeren draait, hebben de verzwakte dieren na de winter wel snel nieuwe energie nodig.
Waterwaarden testen
Bij het klaarmaken van uw vijver voor het komende seizoen vormen goede waterparameters de basis voor een gezonde leefomgeving. Als u de waterparameters van uw vijver kent, kunt u zo nodig gericht ingrijpen en ze weer in evenwicht brengen.
Water verversen in het voorjaar
Tijdens de wintermaanden hopen overtollige voedingsstoffen zich in de vijver op, waardoor het water bruin, groen, troebel of smerig kan worden. Een gedeeltelijke waterverversing met behandeld water verwijdert overtollige voedingsstoffen, stabiliseert en revitaliseert (het water) en maakt de vijver veilig voor vissen en planten.
Vijverbodem en oeverzone reinigen
Na de winter moet u zowel de vijverbodem als de oeverzone controleren op stank en zichtbare verontreinigingen. Als de vijverbodem bedekt is met slib (bezinksel) en wellicht ook vies ruikt, moet het slib worden verwijderd.
Filter inschakelen
Als het filter voor het eerst na de winter weer in gebruik wordt genomen, helpt een ‘bacteriestarter’ om ervoor te zorgen dat bacteriën zich weer snel op het filter nestelen. Deze bacteriën zijn onmisbaar voor een goede filtering van het vijverwater.
Vijverwaterwaarden controleren
Regelmatige watertests zijn essentieel in de zomer: regen, zon of te veel voer kunnen de waterwaarden verstoren. Dit kan leiden tot algengroei, verwelkte planten of zieke vissen. Als u de waterwaarden weet, kunt u gericht actie ondernemen.
Fosfaatgehalte controleren
Let bij het testen van het water in het bijzonder op het fosfaatgehalte. Een te hoge waarde is vaak een teken van te veel vissen in uw vijver of van te veel of slecht voer. Als het fosfaatgehalte langdurig te hoog blijft, kan dit leiden tot algen in de vijver.
Vissen voeren
In de zomer eten de vissen in uw vijver voornamelijk visvoer. Maar ze genieten ook van kleine tussendoortjes, omdat het water zo warm is dat hun stofwisseling op volle toeren draait. Geef de vissen echter niet meer voer dan ze binnen een paar minuten op kunnen. Alles wat overblijft, vervuilt het water onnodig.
Algen bestrijden
Groen water, algenmatten of algenslierten op stenen, planten of het filter – zomer betekent helaas vaak ook een wildgroei van algen. Afhankelijk de algensoort helpen verschillende producten.
Vijver en oeverzone reinigen
Met name in de herfst vallen er veel bladeren, takken en ander vuil in de vijver. Dan is het vooral belangrijk dat er niets langs de oever of in het water blijft liggen om overtollig slib en bruin water in het voorjaar te voorkomen. Ook moeten planten worden teruggesnoeid.
Waterwaarden in de gaten houden
Goede waterwaarden zijn ook in het najaar heel belangrijk als u uw vijver winterklaar maakt en de vijverbewoners voorbereidt op hun ‘winterrust’. Waterwaarden die in evenwicht zijn, vormen een goede basis om vissen en planten in de winter gezond te houden.
Vissen voeren
Aangezien vissen in de winter nauwelijks voedsel verbruiken als de watertemperatuur daalt, is het belangrijk dat ze in de zomer en herfst voldoende energiereserves opbouwen. Daarop kunnen de vissen dan de hele winter teren.
Vuil verwijderen
De winter is een tijd van rust in tuinvijvers. Toch moet u af en toe bladeren of takken uit het water of van de oever verwijderen. Hoe schoner de vijver in het voorjaar is, hoe sneller hij zomerklaar gemaakt kan worden. Maar let er daarbij wel op dat u de vissen niet stoort tijdens hun winterrust.
Gaten in het bevroren wateroppervlak
Als het wateroppervlak in de winter bevriest, moet u geen gat in het ijs hakken. Dit verstoort de vissen en stelt ze bloot aan onnodige stress tijdens hun winterrust. Zet in plaats daarvan een pan met heet water op het ijs om het daar langzaam te laten smelten, of plaats een vijverluchtpomp aan de rand van het water.
Vissen niet storen
Vissen zijn koudbloedige dieren – hoe kouder het water, hoe langzamer hun stofwisseling. Daarom eten ze niet in de winter. Ook bewegen ze zo min mogelijk. Dit spaart belangrijke energiereserves. Het is daarom des te belangrijker de vissen in de winter met rust te laten en ze niet te storen.