Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů | Tetra

Ochranu a důvěrnost údajů pokládáme za velmi důležité a stejně tak, aby byly v souladu s vnitrostátními a evropskými právními předpisy. Rádi bychom proto vysvětlili nejdůležitější aspekty týkající se shromažďování, zpracování a použití dat, zejména které informace a osobní údaje se ukládají a jak se s nimi zachází.

V souvislosti s individuálními nabídkami nebo službami poskytovanými přes naše webové stránky může existovat i ochrana dalších nebo odchylujících se údajů. Tato zvláštní ustanovení vám budou dodána v rámci nabídky nebo služby a budou mít přednost před obecnými ustanoveními.

1. Správce údajů

Subjektem zodpovědným za shromažďování, zpracování a použití osobních údajů v souladu s německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů je Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Německo.

2.1. Osobní údaje

Termín „osobní údaje” se vztahuje k individuálním informacím o osobních nebo materiálních okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné osoby.

To zahrnuje zejména vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a datum narození, jakož i veškeré údaje, které nám poskytujete v rámci online nabídky, registrace, při vytváření účtu klienta nebo při dotazování za použití našeho kontaktu přes náš kontaktní formulář (dále pro zjednodušení jen „údaje”).

Nezahrnují statistické údaje, které standardně shromažďujeme z technických důvodů pokud navštívíte naše webové stránky a které nemohou být spojeny přímo s vámi. Patří sem i informace o tom, jak často naše stránky navštěvujete, kolik času na nich trávíte, které stránky konkrétně navštěvujete a dále informace o vašem prohlížeči, IP adrese a o vlastnostech vašeho softwaru a hardwaru. Tyto informace se shromažďují a zpracovávají v anonymizovaném formátu, abychom zjistili, jakým způsobem se naše webové stránky používají a podle toho jsme je optimalizovali.

2.2. Shromažďování, zpracování a použití vašich údajů

Naše webové stránky lze obecně používat, aniž by se do nich musely vkládat údaje. Pokud se na našich webových stránkách shromažďují údaje, děje se tak v maximální možné míře na dobrovolné bázi. 

Veškeré údaje, které jsme o vás v rámci našeho obchodního vztahu získali, jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány výhradně za účelem, který jsme při vkládání vašich údajů uvedli, např. pro zpracování vašich dotazů, pro uplatnění s vámi uzavřených dohod, pro doručení objednaných výrobků, k provedení plateb, pro reklamní účely, zejména pro zajišťování newsletterů (viz bod 3) nebo pro technicko-administrativní účely.

V případě, že nám sdělíte informace o jiných osobách, jako např. jméno vašeho partnera nebo jména vašich spolupracovníků, předpokládáme, že vám dotyčná osoba udělila potřebné povolení, že tyto informace můžete poskytnout.

Osoby mladší než 18 let nám nesmí poskytnout žádné údaje bez svolení svých rodičů nebo právních zástupců.

Vaše údaje budou předány třetí straně, zejména námi zmocněným agenturám, pouze v případě, že je to nezbytné pro zavedení a provádění určitých činností a že jste k tomuto přenosu dat předem udělili souhlas. Pokud zmocníme jiné společnosti k vykonávání našich povinností v rámci objednávek zpracování dat a použití vašich údajů k tomuto účelu, zmíněné společnosti budou přirozeně povinny chránit vaše údaje a používat je pouze pro přesně daný účel.

3. E-mailový newsletter

Náš newsletter publikujeme pomocí MailChimp, newsletterového nástroje od společnosti The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; „MailChimp”). Údaje jsou uloženy na serverech v USA. MailChimp je certifikovaný v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield). Navíc jsme uzavřeli dohodu o zpracování údajů pomocí služby MailChimp. MailChimp bude pouze naším jménem používat vaši e-mailovou adresu a nebude psát přímo vám. MailChimp nabízí možnost statisticky analyzovat uživatelská data. Patří sem i takové informace, jako např. zda se e-mail dostal až k příjemci nebo ho server odmítnul a na které odkazy bylo kliknuto.

Další informace o ochraně údajů a používání souborů cookie lze nalézt online na http://mailchimp.com/legal/privacy/

Svůj odběr newsletteru můžete kdykoliv a bez udání důvodu odhlásit, a to s okamžitou platností. Pro zrušení odběru stačí jen kliknout na odkaz v e-mailu, použít náš kontaktní formulář nebo e-mail service@tetra.net

4. Soubory cookie

Chcete-li se o našich Zásadách používání souborů cookie dozvědět víc, klikněte zde.

5. Zabezpečení údajů

Pro ukládání vašich údajů se snažíme používat všechny technické a organizační možnosti a ukládání provádět takovým způsobem, aby vaše údaje byly pro třetí strany nedostupné.

Všechny údaje se ukládají na servery, které jsou provozovány podle přísných bezpečnostních norem a jsou chráněny proti přístupu neoprávněné osoby a proti zneužití.

6. Registr veřejných zakázek pro všeobecný přístup (Části 4e č. 1–8 a 4g(2) BDSG)

Zajištění ochrany údajů, tj. ochrany vašich osobních práv, je pro nás extrémně důležité. Můžete se spolehnout, že s vašimi údaji budeme zacházet odpovědně a že jsme podnikli nezbytná technická a organizační opatření, abychom mohli zaručit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti uložených údajů.

V souladu s částí 4g(2) německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) se požaduje, aby inspektor ochrany údajů ve vhodné formě poskytl informace uvedené v části 4e(1) čísla 1 – 8 BDSG, a to každému, kdo o to požádá. My tuto povinnost přímo dodržujeme, aniž bychom trvali na jednotlivých žádostech z vaší strany.

Chcete-li nahlédnout do registru veřejných zakázek pro všeobecný přístup, klikněte zde.

7. Právo na informace, včetně jejich oprav, vymazání nebo blokování

Na základě písemné žádosti můžete od nás kdykoli dostat bezplatně informace o údajích, které jsme si o vás uložili, o jejich původu a příjemcích, včetně účelu jakéhokoli zpracování těchto údajů. Máte rovněž právo své údaje kdykoli opravit, zablokovat nebo vymazat.

K tomu stačí nás jen kontaktovat e-mailem, faxem nebo dopisem: 

Tetra GmbH Herrenteich 78 49324 Melle
Telephone:+49 (0)5422 10 50
Telefax:+49 (0)5422 42 98 5
E-mail: service@tetra.net

Budeme iniciovat vymazání, opravu nebo zablokování vašich údajů v rozsahu povoleném zákonem.