App podmínky použití

App podmínky použití

1. Poskytovatel a obsah 
Aplikace „Tetra Aquatics App“ (dále jen „aplikace“) je provozována společností Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Německo, zapsána v obchodním rejstříku Osnabrück (HRB 19028) (dále jen „Tetra“) jako informační a komunikační nástroj, který má pomoci vyhledat odpovídající Tetra produkty péče a krmivo dle vaší potřeby.


2. Zpoplatnění
Tetra za využívání aplikace neúčtuje žádné poplatky. Náklady za mobilní připojení jsou účtovány dle tarifu vašeho poskytovatele.


3. Technické parametry a registrace 
Technické parametry, které aplikace využívá, jsou založeny na požadavcích specifikovaných v sekci „Ke stažení“. K využití některých funkcí aplikace je vyžadována registrace.


4. Omezení použití
Použitím aplikace souhlasíte s následujícím:

• nezačleníte aplikaci nebo jakékoliv její části do jiných médií bez našeho předchozího písemného souhlasu;
• nebude přistupovat k obsahu aplikace pomocí jiných technologií než těch, poskytnutých v naší aplikace a pro účely jiné než aplikace definuje;
• nebudete upravovat jakékoliv části aplikace nebo její obsah;
• nebudete obcházet, deaktivovat nebo zasahovat do bezpečnostních opatření aplikace a neobcházet jakákoliv opatření, která brání nebo omezují přístup nebo kopírování obsahu;
• nebudete využívat aplikaci pro obchodní nebo komerční účely.


5. Autorská práva
Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny informace obsažené v aplikaci, včetně, ale nikoli výhradně týkající se textů, obrázků, grafických znázornění a audio a video souborů (dále jen „obsah“) jsou majetkem společnosti Tetra a používané společností Tetra v rámci licenční smlouvy. Veškerý obsah je chráněný autorskými právy, zákony o ochranných známkách či jiným způsobem pro společnost Tetra nebo její udělovatele.

Žádný obsah nesmí být reprodukován, upraven, přenesen, opětovně použit, znovu vytvořen, využit nebo jinak použit pro veřejné nebo komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tetra.


6. Odpovědnost
V rámci aplikace poskytuje Tetra informace, které jsou věcně správné a co možná nejsrozumitelnější. Přes veškerou snahu se přesto mohou omylem objevit nepřesné informace. Tetra nepřebírá žádnou odpovědnost za typografické chyby a překlepy stejně jako za přesnost, úplnost a aktuálnost informací v aplikaci obsažených.

Pokud aplikace obsahuje odkazy nebo ukazatele na webové stránky třetích stran, Tetra nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, oznámení, materiály a odkazy, které tyto stránky poskytují. Tetra v žádném případě neuznává obsah odkazovaných stránek jako své vlastní.

Při používání aplikace na sebe berete veškerá rizika spojená s jejím používáním včetně jakéhokoliv poškozeni přístroje, softwaru nebo dat způsobených virusem nebo jiným softwarem přeneseným nebo aktivovaným přes naši webovou stránku nebo vašim přístupem k ní.

Tetra nenese žádnou odpovědnost za neoprávněné použití aplikace a souvisejících porušování práv třetích osob.

Nároky na ručení společnosti Tetra, pokud jde o materiální a nemateriální škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo prostřednictvím použití nesprávných a/nebo neúplných informací, jsou vyloučeny za předpokladu, že nemůže být prokázáno, že dané škody byly způsobeny záměrně nebo hrubým zanedbáním povinností ze strany společnosti Tetra. Totéž platí o škodách způsobených baterií doporučenou aplikací.


7. Bezpečnost dat a jejich ochrana
Pravidla a informace poskytnuté společností Tetra nalezené v záložce „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ se vztahují k bezpečnosti dat a jejich ochraně.


8. Závěrečná ustanovení
Podmínky licenční smlouvy koncového zákazníka pro licenční aplikace se obzvláště vztahují na použití naší aplikace. Ty lze nalézt na stránkách www.apple.com pro iOS verze aplikace a na stránkách play.google.com pro android verze.

Tetra si výslovně vyhrazuje právo pozměňovat, rozšiřovat nebo mazat části stránek nebo celé webové obsahy bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale zastavit publikaci stránek.

Dostupná prohlášení a informace jsou platné pouze v rámci právních předpisů Německé spolkové republiky.