Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

+

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

Léčivý přípravek proti endoparazitickým bičíkovcům jako jsou např. Hexamita a Spironucleus, kteří se běžně nacházejí ve střevech amerických cichlid. Důsledkem pokročilého stádia choroby může být tzv. „děrová nemoc“.

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny. Určeno pouze pro zvířata. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. Přípravek a jeho obal předejte k likvidaci na sběrných místech nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Léčivý přípravek proti endoparazitickým bičíkovcům (tzv. „děrová nemoc“)
  • Vhodný pro všechny sladkovodní okrasné ryby
Dávkování
Před aplikací přípravku Tetra Medica HexaEx se doporučuje vyměnit alespoň 30-50 % akvarijní vody a důkladně vyčistit filtr. Před použitím dobře protřepejte. Jeden léčebný cyklus trvá 7 dní. V průběhu ošetření zajistěte, aby se voda v akváriu dobře provzdušňovala. Vypněte všechny UV odkalovače vody a ozonizační systémy. Pro filtraci vody nepoužívejte aktivní uhlí ani žádný jiný absorbent nebo absorpční filtrační médium. Pokud je to možné, filtr před použitím důkladně vyčistěte. Během úpravy nevyjímejte žádné ryby, aby se zabránilo následnému infikování zdravých jedinců volně plovoucími patogenními organismy. Přípravek Tetra Medica HexaEx dávkujte rovnoměrně do akvária, a to následujícím způsobem:
1. den: 40 kapek (2 ml) na 100 l nebo 8 kapek (0,4 ml) na 20 l
3. den: 30 kapek (1,5 ml) na 100 l nebo 6 kapek (0,3 ml) na 20 l
5. den: 30 kapek (1,5 ml) na 100 l nebo 6 kapek (0,3 ml) na 20 l
8. den: Nedávkuje se. Proveďte částečnou výměnu vody (30–50 %). Po provedení částečné výměny vody doporučujeme vodu přefiltrovat přes aktivní uhlí.

Léčebný proces se doporučuje zopakovat asi za dva týdny.
FAQ

Co mám dělat, když jsem podal nadměrnou dávku léku?

V případě předávkování vyměňte vodu v akváriu v množství odpovídajícím předávkování.


Co mám dělat, když jsem zapomněl podat jednu dávku?

V případě, že jste jednu dávku zapomněli, podejte ji co nejdříve a pokračujte v podávání léku podle pokynů až do konce. Nezvyšujte dávky! Tato informace platí pro


  • GeneralTonic Plus
  • ContraIck Plus
  • FungiStop Plus
  • HexaEx
  • TremaCestoNemaEx

Moje dítě požilo přípravek Tetra Medica. Co mám dělat?

Obraťte se na linku místního toxikologického střediska a mějte po ruce obal přípravku, abyste mohli zodpovědět případné dotazy týkající se složení. Nenechávejte dítě bez dozoru a pozorně sledujte jeho stav.


Jaká opatření musím během léčby provést v akváriu?

Postupujte podle pokynů uvedených na obalu. Najdete tam také informace o opatřeních, která mohou být nutná po dokončení léčby.


Musím léčit všechny ryby, nebo pouze ty, které vykazují příznaky?

Abyste se vyhnuli šíření nemoci nebo opětovné infekci, měli byste léčit všechny ryby v akváriu a také provádět veškerá doporučená ošetření.


Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)


Vyhledávání prodejců

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

Lokalizátor obchodů