Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

+

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

Léčivý přípravek proti endoparazitickým bičíkovcům jako jsou např. Hexamita a Spironucleus, kteří se běžně nacházejí ve střevech amerických cichlid. Důsledkem pokročilého stádia choroby může být tzv. „děrová nemoc“.

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny. Určeno pouze pro zvířata. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. Přípravek a jeho obal předejte k likvidaci na sběrných místech nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Dávkovací kalkulačka
Podrobnosti
  • Léčivý přípravek proti endoparazitickým bičíkovcům (tzv. „děrová nemoc“)
  • Vhodný pro všechny sladkovodní okrasné ryby
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)


Vyhledávání prodejců

Tetra Medica HexaEx (účinná látka: 2-amino-5-nitrothiazol)

Lokalizátor obchodů